Du har overtatt en organisasjon. Hva nå?

Artikkel

Du har overtatt en organisasjon. Hva nå?

Slik håndterer du overgang som en leder

Som ny toppsjef er ikke organisasjonen du overtar nødvendigvis slik du ønsker den for fremtiden, men det er gode råd å få.

I en overgangsfase for nytt lederskap kan det hende at organisasjonen du arver ikke er strukturert slik du vil eller ønsker å ha det senere. Likevel må du få ting til å fungere inntil du kan skape organisasjonen du ser for deg. Hvordan samarbeider du med ditt arvede team, hvordan håndterer du direkte og indirekte rapportering og hvilken tidshorisont er ideell for å gjennomføre endring?

Vi ser at ledere ofte strever med fire spørsmål innen organisasjonsdesign:

  • Hvor mange personer bør rapportere direkte til meg?
  • Hvordan bør jeg strukturere rapporteringskjeder i organisasjonen og dele opp arbeidet?
  • Bør jeg ha indirekte rapportering og utvidede lederskapsstrukturer?
  • Hvordan skal jeg bevege meg fra den nåværende organisasjonen og til en fremtidig modell?

Det er ingen enkle svar på disse spørsmålene, men basert på vår erfaring kan vi tilby noen veiledende prinsipper og vurderinger.

Managing the burden of your organization inheritance

Les artikkelen
Var denne siden nyttig?