Artikkel

Hva innebærer robust, motstandsdyktig og utholdende ledelse?

COVID-19: Business recovery

En sann robust organisasjon er en organisasjon som har blitt transformert, gjennom å ha bygget holdninger, verdier, agilitet og strukturer inn i sitt DNA, som gjør organisasjonen i stand til å ikke bare komme seg tilbake der den var, men å drive fremover, raskt.

Der organisasjoner tidligere karakteriserte agil endring som å «reparere flyet mens det flyr», har COVID-19-pandemien snudd opp-ned på hva omveltning i moderne tid innebærer. De av oss som leder organisasjoner, fra selskaper til institusjoner, eller våre egne familier, reparerer ikke flyet i luften – vi bygger det. I slike tider trenger vi ledere som er robuste i møte med dramatiske usikkerheter.

Den første artikkelen i denne serien beskrev det essensielle grunnlaget ledere må ha for å effektivt navigere gjennom krisen. Robusteledere er først og fremst definert av fem essensielle kvaliteter rundt hvem de er, og dernest av hva de gjør på tvers av tre kritiske tidshorisonter: Respond, Recover og Thrive.

Organisasjoner befinner seg i forskjellige faser av krisen. Når noen organisasjoner nå beveger seg inn i Recover-fasen av krisen, gjenkjenner og forsterker robuste ledere et kritisk skifte i tankegangen til teamene deres – fra «i dag» til «morgendagen». De oppfatter hvordan store COVID-19-relaterte markeds- og sosiale skift har forårsaket fundamentale usikkerheter som trengs å navigeres, og utnytter muligheten til å vokse og endre som følge av dem. I slik usikkerhet, krever robust lederskap enda større støtte blant medarbeiderne, noe som utvikles gjennom å bygge større tillit og psykologisk trygghet. Og robuste ledere begynner med å forutse hvordan de kan oppnå suksess på den andre siden, hvordan selskapene deres vil lykkes på lang sikt, og så veileder de teamene deres til å utvikle utfallsbaserte agile sprinter for å komme seg dit.

Robusthet er ikke en destinasjon; det er en levemåte.

Robusthet er ikke en destinasjon; det er en levemåte. En «robust organisasjon» er ikke en organisasjon som bare går tilbake til der den var før krisen. En sann robust organisasjon er en organisasjon som har blitt transformert, gjennom å ha bygget holdninger, verdier, agilitet og strukturer inn i sitt DNA, som gjør organisasjonen i stand til å ikke bare komme seg tilbake der den var, men å drive fremover, raskt.

The Heart of Resilient Leadership

Les mer her
Var denne siden nyttig?