Artikkel

Europeiske arbeidstakere har talt

Med utgangspunkt i temaet om et arbeidsmarked i endring, har arbeidstakerne nå talt. Undersøkelsen "European Workforce Survey" har sett nærmere på deres synspunkter, med mer enn 15.000 svar fra ti europeiske land. Det er to megatrender som skaper endring i arbeidslivet, og begge kan føre til en snarlig mangel på arbeidskraft uten umiddelbar løsning.

"Framtidens arbeidsliv" er blitt et hett tema de siste årene, og ikke kun blant eksperter på organisasjon og ledelse. Antall Google-søk på uttrykket er mer enn firedoblet i perioden 2013-2018. Denne åpenbare iveren etter å se nærmere på arbeidslivet og hvordan det vil endre seg, er et tegn på den usikkerheten mange føler når det gjelder sin plass i arbeidslivet.

Et langt liv kan være givende på mange måter, men det oppstår også nye utfordringer som følge av at vi lever stadig lenger: Våre yrkesaktive liv blir lengre, mens holdbarheten på kompetansen vi opparbeider oss blir stadig kortere. Arbeidsgivere som ikke rekrutterer en mangfoldig arbeidsstyrke, oppmuntrer til videreutdanning eller sørger for alternative arbeidsordninger, risikerer å sakke akterut i markedet. Dette er noen av de nye problemstillingene som belyses i Deloittes undersøkelse "European Workforce Survey 2018".

Målet med undersøkelsen har vært å skape et talerør for Europas arbeidsstyrke, og belyse arbeidstakernes holdninger og synspunkter for å se hvor godt de stemmer overens med virkeligheten.

Megatrender som kan føre til underskudd på arbeidstakere

Det er to megatrender som skaper endring i arbeidslivet, og begge kan føre til en snarlig mangel på arbeidskraft uten umiddelbar løsning. For det første begynner folk i jobb senere, mens en betydelig del av den eksisterende arbeidsstyrken nærmer seg pensjonsalder. Dette kan føre til et underskudd på mer enn tre millioner arbeidstakere i EU15-landene i løpet av de neste fem årene. 

For det andre vil ny digital teknologi skape nye konkurrenter, men også endringer i hvilke roller som vil bestå, og hvem som er kompetente og tilgjengelige for å fylle dem. Selskaper som ikke tenker over sin struktur og lederkompetanse risikerer å sakke akterut i markedet. 

Svarene som er beskrevet i rapporten peker på fem ting ledere og politiske beslutningstakere kan gjøre for å rekruttere og opprettholde en stabil arbeidsstyrke.

Skaff deg innsikt i arbeidstakernes forventninger for å holde tritt med demografiske og teknologiske endringer.

Last ned rapporten her.

 

European Workforce Survey 2018

Last ned
Var denne siden nyttig?