Artikkel

Fremtidens arbeidsplass i offentlig sektor

Det er ikke bare privat sektor som blir truffet av ny teknologi og nye arbeidsformer. Automasjon vil øke kapasitet, redusere kostnader og bedre brukeropplevelsen for alle innbyggere. Vi ser nå at offentlig sektor merker endringene på områder som:

Arbeid
Automasjon og kognitiv teknologi revolusjonerer hvordan offentlige tjenester produseres og tilbys. Samtidig øker dette effektiviteten, skalerbarheten og nedslagsfeltet til den enkelte medarbeider.

Arbeidsstyrken
En mer teknologiunderstøttet arbeidshverdag muliggjør nye arbeidsformer, samtidig som det øker behovet for å rekruttere ny og utradisjonell kompetanse både internt og eksternt i offentlig virksomhet. Dette blir en viktig HR-oppgave fremover.

Arbeidssted
Teknologi vil forandre måten vi leverer støttefunksjoner på, men også vårt fysiske arbeidsmiljø. Vi blir mer uavhengig av fast arbeidssted og kan utforske nye samhandlingsformer, både fysiske og virtuelle.

«Menneskene vil alltid være viktigst – ny teknologi til tross. Endringene vi står overfor i arbeidslivet er krevende, men gjort riktig fører de til at vi kan bruke hodene våre til det maskiner ikke kan levere» sier Marit Wærness, Director i Human Capital

Som vist i figuren, vil offentlig sektor i fremtiden ha flere alternativer når det gjelder hvordan arbeid utføres, hvem som utfører arbeidet og hvor arbeidet blir gjennomført. Disse nye alternativene skaper et større «mulighetsrom» for hvor offentlig sektor kan skape verdier. Denne rapporten undersøker hvordan hver av disse kommende endringene kan endre landskapet i offentlige virksomheter og hvordan disse kan posisjonere seg for å lykkes i dette nye miljøet.

Les mer om den rivende utviklingen i artikkelen «The Future of work in government».

Var denne siden nyttig?