Artikkel

Å lede den sosiale virksomheten krever at menneskene er i fokus

Human Capital Trends 2019

Tusenvis av ledere og HR-fagpersoner over hele verden – inkludert nesten 500 fra Norden – har deltatt i den siste utgaven av Human Capital Trends-undersøkelsen.

Human Capital Trends 2019 handler i stor grad om den sosiale virksomheten, som også var et viktig tema i 2018-rapporten . Å lede den sosiale virksomheten krever en fullstendig gjenoppfinnelse av virksomheten slik vi kjenner den. I lys av disruptive sosiale-, politiske- og økonomiske krefter må organisasjoner sette menneskene i sentrum av forretningsstrategien, og sørge for at arbeidslivet får en dypere mening.

Sammenligner vi de globale resultatene med de nordiske, ser vi noen forskjeller i hvordan virksomheter i Danmark, Norge, Sverige og Finland møter trendene som påvirker virksomhetene deres. Leder nordiske virksomhetsledere veien – eller henger de bak? Det finner du svar på i infografikken nedover til høyre. 

Rapporten er delt inn i tre deler med tilhørende underkapitler. De tre hovedområdene er: «Future of the Workforce», «Future of the Organization» og «Future of HR».  

Last ned rapporten her

Les hele rapporten

Human Capital Trends 2019

Arbeidsstyrkens fremtid

«Future of the Workforce» er rapportens første del, og gir leseren innsikt i hvordan arbeidsstyrken er i endring og hvordan virksomheter kan tilpasse seg. Del én har tre hovedtrender:

  • Alternativt arbeid har blitt vanlig - The Alternative Workforce
  • Fra jobber til superjobber - From Jobs to Superjobs
  • Ledelse i 21. årshundret - Leadership for the 21st century
Gir nordiske ledere nok oppmerksomhet til den alternative arbeidsstyrken?

Mer enn 80 prosent av globale virksomhetsledere opplever at det stilles nye og unike krav til det 21.århundrets ledere. Her viser funnen noen forskjeller mellom globale ledere og nordiske ledere: 47 prosent av nordiske ledere mener at «å drive den digitale transformasjonen» er en av de viktigste rollene for fremtidens ledere, sammenlignet med 35 prosent globalt. Er nordiske ledere foran i den digitale transformasjonen?

Last ned infografikk til kapittelet "The Future of the Workforce" til høyre.

 

Last ned infografikk

The Future of the Workforce

Organisasjonenes fremtid

«Future of the Organization» er rapportens andre del, og gir innsikt i hvordan kravene til talentene er i endring – og hvordan dette former fremtidens arbeid. I dette kapittelet ser vi tre hovedtrender:

  • Fra ansattopplevelser til menneskelige opplevelser - From employee experience to human experience
  • Organisasjonens prestasjoner - Organizational performance
  • Belønninger - Rewards

33 prosent av nordiske virksomheter arbeider i all hovedsak team-basert, sammenlignet med 25 prosent globalt. En større andel av team i Norden arbeider virtuelt og kryssfunksjonelt enn hva som oppgis på global basis. 64 prosent av nordiske ledere tror at den største utfordringene med å gå over til en mer team- eller nettverksbasert modell er at ledere ikke vet hvordan de skal operere i denne modellen.  

Last ned infografikk til kapittelet "The Future of the Organization" til høyre.

Fremtidens HR

«Future of HR» er rapportens tredje og siste del, og gir innsikt i HR-trender og hvordan disse vil påvirke virksomheten. Denne delen av rapporten er delt inn i fire hovedtrender:

  • Å få tilgang på talent - Accessing talent
  • Livslang læring - Learning in the flow of life
  • Talentmobilitet - Talent mobility
  • HR-skyen - HR Cloud

Automatisering i HR ser ut til å være viktigere i Norden enn i resten av verden. I Norden tror 71 prosent at automatisering kommer til å bli en sentral del av endringene i HR-funksjonen, sammenlignet med 56 prosent globalt. På spørsmål om hva som kommer til å ha den største effekten på utviklingen av HR, tror nordiske virksomhetsledere at digital HR, endringshastighet og automatisering vil være viktigst.

Last ned infografikk til kapittelet "The Future of HR".

Last ned infografikk

The Future of HR

Var denne siden nyttig?