Artikkel

Den sosiale virksomheten: Vil organisasjoner klare å sette mennesket i sentrum i en teknologidrevet verden?

Webinaropptak

For 10. år på rad har Deloitte lansert rapporten fra det som nå er verdens største og lengstlevende studie av HR og organisasjonsrelaterte tema; Global Human Capital Trends. På dette webinaret presenterer vi hovedfunnene i årets undersøkelse og hvordan rapporten kan bidra til at organisasjoner kan meisle ut en vei inn i fremtiden og mot den nye normalen.

I årets rapport spør vi: Vil organisasjoner klare å sette mennesket i sentrum i en teknologidrevet verden? Lenge har man adressert menneske og teknologi som to adskilte fagfelt, ofte i konflikt. Noen av årets viktigste trender handler derfor om tilhørighet og «well-being» i en teknologidrevet verden og organisasjoners evne til å designe arbeid, belønningssystem, kunnskapsdeling og utviklingstilbud på en måte som treffer den enkeltes behov og skaper utholdenhet og endringsevne i organisasjonen.

På dette webinaret går vi gjennom sentrale funn fra årets undersøkelse og diskuterer spørsmål som:

  • Stiller vi de rette spørsmålene som gir organisasjoner evnen til å ta riktige og fremtidsrettede beslutninger basert på data man allerede har tilgang til?
  • Utnytter vi mulighetene AI gir oss og er organisasjoner klare til å ta tydelige valg knyttet til etiske problemstillinger i skjæringspunktet mellom menneske og teknologi?

Global Human Capital Trends 2020

The social enterprise at work: Paradox as a path forward

Last ned rapporten her
Var denne siden nyttig?