Artikkel

I kjølvannet av krise finner man lederskap

COVID-19 Response: Hvordan utøver man robust lederskap i en tid med krise?

Uavhengig av virusets påvirkning på en organisasjon, så er vi av den oppfatning at det finnes fem grunnleggende kvaliteter av robust lederskap, som definerer vellykkede toppledere mens de veileder virksomhetene sine gjennom COVID-19-krisen.

Den hurtige globale spredningen av COVID-19 har raskt forbigått tidligere virusutbrudd – både i størrelse og omfang. I tillegg til høye dødstall og andre store omveltninger i mange millioner menneskers liv, så er den økonomiske innvirkningen allerede omfattende og langtrekkende.

I møte med klare utfordringer og uklare risikoer, så kan toppledere rettmessig være bekymret for hvordan selskapene deres vil påvirkes og hva de skal gjøre videre. Historiske erfaringer kan tas frem og settes til liv nå. Vi har satt sammen innsikt fra Deloitte-ledere i påvirkede områder verden over, for å gi praktisk innsikt til toppledere og toppledergrupper i det å treffe gode beslutninger.

Vi forstår at virksomheter er i ulike faser av krisen, og at påvirkningen vil variere med geografi og sektor. Men uavhengig av virusets påvirkning på en organisasjon, så er vi av den oppfatning at det finnes fem grunnleggende kvaliteter av robust lederskap, som definerer vellykkede toppledere mens de veileder virksomhetene sine gjennom COVID-19-krisen:

1. Led med hjertet … og hodet. I kriser kan de vanskeligste ting være de enkleste ting. Robuste ledere er genuint og oppriktig empatiske; de har medfølelse for sine medarbeidere, kunder og deres omgivelser. Robuste ledere må imidlertid samtidig ta et hardt og rasjonelt standpunkt for å beskytte økonomiske interesser mot den ufravikelige usikkerheten som følger med slik disrupsjon.

2. Sett formålet først. Robuste ledere er dyktige feltleger, med evne til å stabilisere deres organisasjoner for å møte krisen de har foran seg, mens de finner muligheter omgitt av omfattende begrensninger.

3. Gå for fart, ikke eleganse. Robuste ledere treffer avgjørende beslutninger – med mot – basert på imperfekt informasjon, vel vitende om at hensiktsmessighet er essensielt.

4. Ta eierskap over narrativet. Robuste ledere tar kontroll over narrativet fra start, er transparent rundt den faktiske realiteten – inkludert hva de ikke vet – og maler et overbevisende fremtidsbilde som inspirerer andre til å holde ut.

5. Omfavn det lange perspektivet. Robuste ledere holder fokus på horisonten, forutser de nye forretningsmodellene som sannsynligvis vil vokse frem, og legger til rette for nyvinningene som vil definere morgendagen.

Vi er av den oppfatning at en typisk krise utspiller seg over tre tidshorisonter: respond, der virksomheten takler nåsituasjonen og håndterer kontinuitet; recover, der virksomheten lærer og kommer sterkere ut; og thrive, der virksomheten forbereder seg til og former den «nye normalen». Toppledere har det vesentlige ekstra ansvaret for å nøye vurdere alle tre tidshorisonter samtidig, og allokere ressurser deretter.

Robuste ledere kan ta spesifikke taktiske steg for å heve disse kvalitetene gjennom den nåværende krisen, for å dempe dens påvirkning og hjelpe organisasjonene deres å komme sterkere ut av det. Med den rette tilnærmingen, så kan denne krisen bli en mulighet til å drive fremover, og skape enda mer verdi og positiv innvirkning for samfunnet, heller enn å bare falle tilbake til status quo.

Som Winston Churchill sa; “Never waste a good crisis!”.

The Heart of Resilient Leadership

Les mer her
Var denne siden nyttig?