Perspektiv

Ingen læring uten kamp

Til tross for milliardene som investeres i ledelses- og organisasjonsutvikling hvert år, klarer de færreste å levere. Deloittes ekspert viser vei i hva som faktisk har effekt på menneskene og virksomheten

Sammendrag

Denne artikkelen stiller spørsmålstegn ved hvordan mange virksomheter praktiserer og investerer i ledelses- og medarbeiderutvikling. Til tross for årevis av forskning om læring og utvikling kastes det bort milliarder av penger på tiltak som vi «vet» har minimal effekt, og deltakere, beslutningstakere og konsulenter er frustrerte. Hoveddelen av artikkelen omhandler problemet med tradisjonell lederutvikling, skiftet fra leder- til ledelsesutvikling, hva som kreves av dagens og fremtidens ledere, og utvikling og atferdsendring basert på reell erfaringsbasert læring, ikke caser og øvelser. Til slutt beskrives en tverrfaglig tilnærming som øker samhandling, engasjement og resultatoppnåelse ved å bruke virksomhetens reelle utfordringer og muligheter til å utvikle ledere og medarbeidere, og over tid også endre organisasjonskultur. Denne tilnærmingen er forskningsbasert samtidig som den har blitt implementert med meget gode resultater i flere norske og utenlandske virksomheter.

Les hele artikkelen her »

(PDF)

Therese S. Kinal er spesialist i grensesnittet mellom strategi, organisasjon og ledelse i Deloitte Consulting og fokuserer spesielt på strategisk endring og endringsledelse som sikrer konkrete resultater og vedvarende effekt. Hun har ledet krevende strategiimplementerings-, ledelsesutviklings- og endringsprogrammer i over 20 virksomheter og har konsulent- og ledererfaring fra små og store organisasjoner i flere land.

Var denne siden nyttig?