Artikkel

John Hagel til Shifter: Dette er den sterke lederen nå

Center of The Edge-grunnlegger John Hagel har snakket med nettavisen Shifter omstilling, den moderne sjefen og tillit mellom arbeidstakere.

Les Shifters sak: Slutten for autoritære sjefer

I løpet av sitt besøk i Oslo, gjestet Hagel også podkasten Deloittecast, hvor han sammen med Isabelle Ringnes pratet om blant annet kunstig intelligens og viktigheten av mangfold i moderne virksomheter.

Den tradisjonelle vs. den moderne sjefen
Under tittelen «Slutten for autoritære sjefer», snakker Hagel om forskjellen mellom den tradisjonelle og moderne sjefen.

— Tradisjonelt var det slik at en sterk leder skulle ha svarene på alle spørsmål. Det ble oppfattet som et tegn på svakhet dersom lederne ikke visste alt, og at det da kanskje var på tide å finne seg noe annet å gjøre. Nå er den sterkeste lederen den som stiller de beste spørsmålene, sier John Hagel til Shifter.

Hagel er en av skribentene bak artikkelen Redefine Work – The untapped oppurtinity for expanding value. Der argumenterer Hagel for at virksomheter må utvide sitt snevre syn fra kostnader og effektivitet til vekst og verdiskapning.

- Hvorfor strever noen virksomheter med å skape reell verdi? Delvis fordi medarbeidere bruker arbeidsdagene til å utføre rutineoppgaver. Dette kan vi gjøre noe med ved å omdefinere arbeid til å handle om å identifisere og adressere usette problemer og muligheter, mener John Hagel.

Les artikkelen: Redefine work

Tillit i små grupper
Shifter skriver om forskning som viser at det er ideelt å jobbe i grupper på mellom tre og 15 personer.

— Grunnen til at disse arbeidsgruppene får så gode resultater er at medlemmene kjenner hverandre ekstremt godt og har stor tillit til de andre i gruppa. Jo større en gruppe blir, jo løsere blir båndene mellom medarbeiderne, og tilliten svakere, sier Hagel.

Men hva om noen i gruppen stritter mot? Hagel understreker at det er viktig at det jobbes mot et felles mål i slike grupper. Uten det, er du ferdig, mener han.

— Og noe annet vi har sett i case-studiene er det vi kaller «produktiv friksjon». I en velfungerende arbeidsgruppe vil de hele tiden utfordre hverandre, fordi de sammen streber mot bedre resultater. Men det skjer med respekt, det er ingen som trekker hverandre ned, sier Hagel til Shifter.
 

Var denne siden nyttig?