Artikkel

Tar tempen på det lokale mangfoldsarbeidet i Bergen

G2 Ocean, Equinor, Knowit, Entra og Tide kommer til Deloitte Bergen for å temperaturen på det lokale mangfold- og inkluderingsarbeidet.

Det er over 40 år siden likestillingsloven ble vedtatt i Norge, og det er en etablert sannhet at kjønnsbalanse ikke bare er bra for arbeidsmiljøet, men også verdiskapende.

– Kundene våre stiller større krav til mangfold, og vi dummer oss ut hvis vi sender fem middelaldrende menn i dress på et kundemøte, sa Sjur Gaaseide, CEO i Deloitte Norge, til DN i begynnelsen av juni.

McKinsey-rapporten «Diversity Matters» fra 2015, viste at den fjerdedelen av selskaper som gjør det best på kjønnsfordeling, hadde 15 prosent større sannsynlighet for å oppnå en avkastning som var bedre enn bransjestandarden. 

Care har nylig bestilt en analyse av nordiske børsnoterte selskaper, og informerer om at likestilling og mangfold er alfa omega for å sikre en stabil vekst. Analyser som er gjennomført viser at selskaper med høy kvinneandel i styrer og toppledelse opplever mindre tap og negativ vekst enn selskaper med lav kvinneandel.

Men mangfold er mer enn kjønnsbalanse.


Forskjeller mellom Oslo og øvrige deler av landet

En spørreundersøkelse gjennomført av Finans Norge i oktober og november 2018, viser at finansnæringen, som store deler av norsk næringsliv, har en vei å gå når det gjelder å utnytte mangfold som en ressurs. Bedriftene jobber i hovedsak med likestilling, ikke med mangfold i bredere forstand. Svarene viser også at det er visse forskjeller mellom Oslo-bedrifter og bedrifter i andre deler av landet.

Blant bedrifter med hovedsete i Oslo svarer 60 prosent at mangfoldet er stort, mens blant bedriftene fra de øvrige delene av landet svarer 70 prosent at de ikke har et stort mangfold.


Tar tempen på mangfoldsarbeidet i Bergen

For å ta temperaturen på det lokale mangfolds- og inkluderingsarbeidet i Bergen i ulike bransjer, har Deloitte invitert flere engasjerte og erfarne paneldeltakere til å diskutere temaet.

Roger Harkestad, CEO Tide, Cecilie Koch Hatlebrekke, Head of Legal and Compliance G2Ocean og Board Member of WISTA, Marianne Jacobsen, CEO Knowit, Peggy Krantz-Underland, Chief Procurement Officer I Equinor, og Sturla Mikael Hjelmervik, Leder Bergen Entra ASA, kommer for å dele sine erfaringer.


Krav til advokater, mangfold i shipping og kvinnelige bussjåfører

Equinor har gått bredt ut i media med klare krav til sine leverandører, og har kunngjort at de vil være langt tydeligere på hva det innebærer at Equinor fokuserer på mangfold i innkjøpsprosessen.

Overfor eksempelvis advokatfirmaer, vil det stilles tøffe krav om kjønnsbalanse.

Hvorfor ser Equinor det som nødvendig å gå til slike steg i en offentlig debatt?

 

Ved hovedkontoret til G2 Ocean i Bergen er 13 nasjonaliteter representert. Selskapet har også en god kjønnsbalanse – 40,6 prosent av de ansatte er kvinner og i ledergruppen er 6 av 13 kvinner.

Organisasjonen er imidlertid ikke tilstrekkelig tilfredsstilt med tallene og jobber med å øke kvinneandelen, særlig innenfor operasjon. I tillegg har G2 Ocean tatt grep for å bli mer attraktive for unge arbeidstakere.

Hvordan skal de øke kvinneandelen innenfor operasjon?

 

Hvis man ser på organisasjonen Tide opp mot for eksempel advokatbransjen – hvor kvinneandelen generelt i organisasjonen er høy, er andelen i lederstillinger forholdsvis altfor lav – så kan man si at de har stikk motsatt utfordring. De har nesten seksti nasjonaliteter og stor alderssammensetning, og ikke minst stor variasjon i yrkesbakgrunn blant bussjåførene. De har også god kjønnsbalanse i administrasjon og ledelse. Men nesten 80 prosent ab bussjåførene er menn.

Hvorfor er det viktig å ha en høyere andel kvinnelige bussjåfører?


Dette er noen av spørsmålene moderatorene fra Deloitte kommer til å stille panelet.Mangfold- og inkluderingsleder for Consulting i Deloitte UK innleder

Sheree Atcheson, global ambassadør for Women Who Code og skribent for Forbes, og mangfold- og inkluderingsleder for Consulting i Deloitte UK, innleder paneldebatten ved å fortelle om inkluderingsarbeid og vise tiltak som bidrar positivt.

 

Velkommen til mangfolds- og inkluderingsdebatt i Media City Bergen, fredag 21. juni kl. 13.00 – 14.15.

Klikk her for å melde deg på.
 

Mangfold og inkludering

Meld deg på seminar
Var denne siden nyttig?