Menneskeliggjøre endring

Artikkel

Menneskeliggjøre endring

Slik utvikler du effektive endringsstrategier

Forskning viser at de fleste forsøk på å gjennomføre endring mislykkes. Grunnen er at noe er utelatt av regnestykket: det menneskelige elementet. Ved å ta i bruk ny lærdom fra atferdsøkonomi kan organisasjoner knytte endring til menneskelig oppførsel – og engasjere de ansatte i prosessen.

Organisasjoners evne til å gjennomføre endringer møter økende kritikk i både akademiske sirkler og ledelsesmiljøer – for å ikke snakke om i pauserom og styrerom. I USA mislykkes nesten 70 prosent av større endringsinitiativ med å nå sine langsiktige mål, samtidig som en CEO daglig setter i gang nok et større initiativ for å endre de ansattes handlingsmønster. Det er derfor ikke rart at ansatte går lei av endring, med en overordnet følelse av apati eller passiv resignasjon overfor organisasjonsendring som resultat.

Selv om ledelsen erkjenner behovet for å endre måten vi implementerer strategier og jobber med endringsledelse, benytter de fleste fremdeles tradisjonelle teknikker. Hva er grunnen til dette?

De fleste endringsprogrammer tar utgangspunkt i en grunnleggende feilaktig antakelse: at alle involverte parter deler samme engasjerte interesse. Maktforhold, kontekstuelle vurderinger og motstand mot endring blir undervurdert. Resultatet er at ingen nevner mange av de følelsesmessige og politiske sakene som ofte opptar menneskene i organisasjonen, samtidig som fokus på kostnadskutt fremfor vekst etter finanskrisen skaper endeløs restrukturering og usikkerhet.

Vi mener at effektive endringsstrategier kan utvikles. God endringsledelse starter med å erkjenne at noe mangler i de fleste endringsinitiativer: det menneskelige elementet. I tillegg: For å gjøre store transformasjoner mer effektive og mer tilfredsstillende må organisasjoner knytte endringsledelse til ny kunnskap fra atferdsøkonomi.

Humanizing change: Developing more effective change management strategies

Les artikkelen

Ny bok om omstillingens uforutsigbarhet

«Omstilling – den uforutsigbare gjennomføringsfasen» er nå å finne, rykende fersk i bokhandelen. Forfatterene av boken er Anne Cathrin Haueng i Deloitte og Inger Stensaker, professor i strategisk endring ved NHH.

– Boken gir noen nye perspektiver og erfaringer på hva som virkelig skjer i omstillingsprosesser. Det er alltid omstendigheter du ikke kan planlegge for, men du må være forberedt når disse hendelsenes inntreffer.

Les mer om boken »

Var denne siden nyttig?