Millennials, Generasjon Z, arbeidsliv

Artikkel

Millennials: Fleksible arbeidsgivere har også mer lojale arbeidstakere

Millennial Survey 2018

Hva preger de yngste generasjonene i dagens arbeidsstokk?

I den syvende utgaven av Deloittes Millennial Survey, er Generasjons Z (19-23 år) blant respondentene for første gang. Rapporten viser at lojaliteten til arbeidsgiver daler blant millennials, og at generasjon Z er enda mindre lojale. Hva skal til for å beholde talentene?

I Norden forventer 44 prosent av Millennials å skifte jobb innen to år, mens 22 prosent oppgir at de tror de vil ha samme jobb om fem år. Her ligger de nordiske respondentene svært nær de globale tallene, mens de globale Generasjon Z-erne skiller seg ut: 61 prosent forventer å skifte jobb innen to år, og kun 12 prosent tror de er i samme jobb om fem år.

Et ønske om fleksibilitet

Langs flere dimensjoner i årets undersøkelse, kommer det frem at en fleksibel arbeidsplass står høyt i kurs hos begge respondentgrupper. De yngre medarbeiderne ønsker å være sjef over egen hverdag ved å ha en løsere tilknytning til hvor man utfører jobben og når man jobber. Resultatene viser at fleksible arbeidsgivere får mer lojale arbeidstakere.

For Millennials scorer godt arbeidsmiljø høyere enn - og fleksibilitet på arbeidsplassen nesten like høyt som - økonomiske vilkår på spørsmålet om hva som er viktigst når de velger arbeidsgiver.

Det er også interessante funn vedrørende tilbøyeligheten til å påta seg en jobb nummer to, ved siden av en 100 prosent stilling. Et stort flertall blant både Millennials og Generasjon Z-ere oppgir at de enten allerede har, eller har et ønske om, deltidsjobb ved siden av fulltidsjobb.

I tillegg til finansielle hensyn, er det ønsket om å sjef over egen hverdag som er det som ligger bak disse tallene.

Les både den globale og den nordiske Millennial Survey ved å trykke her, eller på Millennials-boksen lenger opp på siden, og lær mer om blant annet:
- Hvilke grep som gjør Millennials og Generasjon Z mer lojale.
- Hvem de yngste generasjonene har tillit til, og hvem de ikke mener preger samfunnet i positiv retning.
- Hva de yngste generasjonene tenker om Industry 4.0, og hvordan digitalisering vil prege deres arbeidsfremtid.
 

Millennial Survey 2018

Les rapporten her
Var denne siden nyttig?