Artikkel

Halvparten av norske millennials forventer å bytte arbeidsgiver innen to år

I Deloittes splitter nye Millennial Survey oppgir mer enn halvparten av norske millennials (født mellom 1983-1994) at de forventer å bytte arbeidsgiver innen to år. Kun 24 prosent forventer å bli lengre enn fem år. Hvorfor er millennials så rastløse i arbeidslivet?

Tallene kommer fra Deloittes Millennial Survey, en årlig global undersøkelse av millenniumsgenerasjonen (født mellom 1983-1994). De siste to årene har undersøkelsen også inneholdt svar fra Generasjon Z (født mellom 1995-2002). Over 13.000 millennials og 3000 fra generasjon Z har deltatt i undersøkelsen. 200 av respondentene i kategorien millennials er norske.  

Men, tilbake til millennials sin tilsynelatende rastløshet i arbeidslivet. Hvorfor er det så mange som forventer å bytte jobb innen to år?

– Lojalitet er ikke lenger like viktig, sier Eva Gjøvikli, partner i Deloitte Consulting og HR-leder. Hun utdyper:

– Det høres kanskje dramatisk ut å si at lojalitet ikke lenger er like viktig, men muligheten for å få forskjellige erfaringer og å hele tiden kunne lære er positivt for både arbeidsstokken og for virksomhetene. Det får man ikke nødvendigvis gjennom blind lojalitet. Dette er noe vi ser på flere områder, blant annet ved at gjennomsnittlig ansatt-tid hos en arbeidsgiver er nede i fire år, sier hun.

I den global delen av undersøkelsen – som ikke har separate norske tall – har millennials rangert de viktigste årsakene til at de ønsker å bytte. Her blir utilfredshet med lønn rangert på topp (43%), mens mangel på muligheter til å komme seg opp og frem (35%) og mangel på læring- og utviklingsmuligheter (28%) kommer som nummer to og tre. Det stemmer godt overens med inntrykket Deloitte har fått gjennom sine undersøkelser som blant annet tidligere nevnte Millennial Survey, men også den årlige Human Capital Trends-undersøkelsen.

I tillegg tror Eva Gjøvikli at rask endring i jobber og arbeidsmarkedet er viktige faktorer til at mange ser for seg en ny jobb innen to år.

– Noen ser nye og spennende muligheter i en jobb som tidligere ikke fantes, og ønsker kanskje derfor å bytte fra sin nåværende jobb. Mens det for andre kan være motsatt; de har opplevd store endringer i arbeidshverdagen sin og ønsker å finne en ny jobb.

En annen årsak kan være oppdragsøkonomien og start-up miljøer som vokser raskt. I undersøkelsen kommer det frem at hele 79 prosent av norske millennials vurderer å ta del i den kraftig voksende oppdragsøkonomien. Eva Gjøvikli tror dette kan henge sammen med at dette er arbeidsformer som har vært svært fremtredende de siste årene, og at dette kan ha akselerert mange sitt ønske om å bytte arbeidsplass.

Vil du lese hele undersøkelsen? Last ned Millennial Survey her.

76 prosent mener virksomheter kun fokuserer på sin egen agenda

Undersøkelsen viser at det står dårlig til med tilliten millennials har til virksomheter. På spørsmål om virksomhetsledere er en tillitsvekkende kilde til riktig informasjon sier kun 16 prosent seg enig.

Felles for både norske og globale millennials er at hele 76 prosent mener næringslivet kun fokuserer på sin egen agenda fremfor samfunnet som helhet. Samtidig mener kun 19 prosent av norske millennials at virksomheter er best egnet til å løse verdens utfordringer – dette har de størst tiltro til at myndighetene klarer (35%), med universiteter og forskningsinstitutter som nummer to (24%).

Vil heller reise enn å stifte familie

Millennials er ikke mindre ambisiøse enn tidligere generasjoner, men deres prioriteringer har utviklet seg, eller i det minste blitt forsinket av ulike årsaker. Det å stifte familie, kjøpe sitt første hjem og andre tradisjonelle milepæler i «voksenlivet» topper ikke listen over millennials sine ambisjoner.

I stedet ønsker over halvparten (56%) å kunne reise og oppleve verden, mens det å ha en positiv påvirkning på samfunnet kommer som nummer to (46%). De klassiske målene som å kjøpe sitt eget hjem (40%), tjene mye penger/være rik (40%) og å skaffe seg en familie (40%) kommer på de tre siste plassene på prioriteringslisten.

Millennials er et produkt av store endringer i samfunnet 

Millenniums-generasjonen har opplevd et voksenliv i kryssilden av sosiale-, politiske- og økonomiske opprør. Det kan være en viktig årsak til at denne generasjonen er fundamentalt annerledes tidligere generasjoner.

I motsetning til i etterkrigstiden, som var preget av internasjonalt samarbeid og økonomisk ekspansjon, har det siste tiåret vært preget av stor økning i økonomisk ulikhet, «oss-mot-dem»-tankegang, radikale endringer i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker og personlig teknologi som gjør mennesker mer tilkoblet og isolert på samme tid.

Den totale effekten av disse endringene har rammet Millenniums-generasjonen hardt økonomisk og sosialt. I Deloitte Millennial Survey 2019 ser vi hvordan Millenniums-generasjonen skiller seg fra andre generasjoner.

 

Millennial Survey 2019

Last ned og les hele undersøkelsen her.

Last ned
Var denne siden nyttig?