Artikkel

Næringslivet kan tape store summer hvis de ikke inkluderer eldre i arbeidslivet

Befolkningen i EU og EØS blir stadig eldre. På sikt kan dette føre til at mange bedrifter vil slite med mangel på arbeidskraft hvis de ikke inkluderer og tilrettelegger for eldre arbeidstakere. Hvorfor ser ikke næringslivet ut til å ta advarslene på alvor?

Human Capital Trends er en årlig undersøkelse gjennomført av Deloitte globalt. Respondenten er over 11.000 næringslivsledere og HR-ansatte fra 140 forskjellige land, og rapporten viser at svært få organisasjoner er villige til å ansette eller tilrettelegge for arbeidstakere mellom 55 og 64 år. Kun 29 prosent av respondentene oppgir at økt alder i arbeidslivet er et viktig tema.

Mange arbeidsgivere er skeptiske til ytelsesevnen til eldre i arbeidslivet, sammenlignet med unge arbeidere. Samtidig viser forskning at eldre arbeidstakere presterer like godt som yngre, men at yngre og eldre arbeidstakere er best på forskjellige områder. De unge er bedre til å håndtere hurtig omstilling, mens eldre håndterer stress bedre.

Det gjør at organisasjoner som velger å investere i og legge til rette for de eldre arbeidstakerne, vil kunne få et ordentlig konkurransefortrinn ved å bruke ressursene de eldre sitter med.

I følge Kristoffer Skjelbred seniorkonsulent i Deloitte Consulting, kan organisasjoner legge til rette på flere måter.

Må fornye karrieremodeller

Skjelbred mener at fremoverlente organisasjoner vil klare å utnytte den eldre arbeidsstokken ved å utvide og fornye karrieremodellene sine, komme opp med nye stillinger som passer for de over 50, 60 og 70 år, legge til rette for deltidsarbeid og omskolering og tilegnelse av nye evner og kompetanser.

Men det er fortsatt noen utfordringer organisasjonen må være bevisst på:

– Det å endre sammensetningen av arbeidsstyrken til å bestå av flere eldre har også utfordringer, mener Skjelbred. 

Han utdyper:

– Eldre får ofte høyere lønn, og det vil være bli behov for å justere lønnssystemer og utvikle mer fleksible belønningssystemer.

– I tillegg ser vi behovet for å utvikle ledere, spesielt de yngre, til å kunne lede på tvers av generasjoner. Generelt ser vi behov for å jobbe med å styrke kulturen for å få til en god utnyttelse av talenter på tvers av alle generasjoner, sier han.

Eldre arbeidstakere ikke til hinder for yngre talenter

Blant de norske respondentene oppgir 11 prosent at de anser eldre arbeidstakerne som et hinder for de yngre talentene. Men slik trenger det ikke være.

Helene Ringen er seniorkonsulent i Deloitte Consulting og har vært med på å samle inn respondenter i det norske markedet. Ringen mener at utviklingen av de eldre trenger ikke gå på bekostning av de yngre.

– Alt handler om å legge til rette for å utnytte ressursene til medarbeidere, uansett alder, sier hun.

I rapporten kommer det frem at vi i Norge er gode til å fokusere på fleksible roller, justere arbeidsplassens utforming og endringer rundt pensjonsordninger. Samtidig er det mindre fokus på tiltak som målrettet rekruttering og endrede belønningssystemer for eldre arbeidstakere.

I årets undersøkelse svarer 19 prosent at de samarbeider med de eldre om å styre deres karriere og pensjonsstrategi, og kun 13 prosent oppgir at de har skapt målrettede roller for eldre arbeidere for å utnytte deres ekspertise. Det er for lavt, mener Ringen.

– Hvis organisasjonene legger til rette for utviklingen på riktig måte, trenger det ikke bli en enten eller-situasjon hvor man tar fra yngre karrieremuligheter ved å legge til rette for de eldre. Alle vil kunne komme bedre ut av det, og spesielt organisasjonen som får utnyttet arbeidskraften enda bedre.

HC Trends 2018

Last ned rapporten
Var denne siden nyttig?