nye oppgaver, teknologi, innovasjon

Artikkel

Hvordan omdefinere arbeid i en teknologisk tid?

Redefine work - The untapped opportunity for expanding value

- Hvorfor strever noen virksomheter med å skape reell verdi? Delvis fordi medarbeidere bruker arbeidsdagene til å utføre rutineoppgaver. Dette kan vi gjøre noe med ved å omdefinere arbeid til å handle om å identifisere og adressere usette problemer og muligheter, mener John Hagel, styreformann i Deloitte Center for the Edge.

Hvordan definere arbeid?

I den forståelige angsten for fremtiden ligger det en betydelig tapt mulighet. Muligheten ligger i å stille det mest grunnleggende spørsmålet av alle: Hva er arbeid? Hvis vi klarer å komme med et kreativt svar på det, har vi potensial til å generere betydelig ny verdi for virksomheten. Paradoksalt nok vil mest sannsynlig gevinstene av dette komme i mindre grad fra den nye teknologien, og i større grad fra arbeidsstyrken virksomheten allerede har i dag.

I en verden i rask endring, er måten vi jager effektivisering på, stadig mindre effektiv. Samtaler om fremtidens arbeidsliv forsterker ofte bare presset om å fortsette ned den gamle stien der vi jager effektivitet og kostnadsreduksjon. Disse samtalene kretser gjerne rundt bruk av kunstig intelligens og roboter for å automatisere rutineoppgaver og redusere behovet for medarbeidere, eller kompetanseutvikling for arbeidsstyrken slik at medarbeidere effektivt kan utføre oppgaver som ikke allerede har blitt automatisert.

Men det trenger ikke å være slik. Virksomheter kan begynne å stille spørsmålet om hva arbeidet skal være, og svaret krever at arbeidsgivere gjør tre endringer:

  1. De må endre synet på hva målet med arbeidet er: fra effektivitet til ekspanderende verdi
  2. Arbeid må omdefineres: fra rutinearbeid til å adressere usette problemer og muligheter
  3. De må kultivere og bruke menneskelige kvaliteter: fra ferdigheter til egenskaper

Virksomheter må utvide sitt snevre syn fra kostnader og effektivitet til vekst og verdiskaping

Redefine Work

Last ned her

Et bredere perspektiv på verdi

En av grunnene til at arbeid må omdefineres, er at det kan hjelpe virksomheter med å se de store mulighetene for ekspanderende verdi. Å ta til seg kundens perspektiv, og fokusere på å ikke bare skape økt verdi, men også økt mening for kunden, kan bli virksomhetens mest effektive drivkraft for å maksimere finansiell verdi. Det første steget for virksomheter er å utvide sitt snevre syn fra kostnader og effektivitet til vekst og verdiskaping.
 

Fremtiden for menneskelig arbeid

Essensen i å omdefinere arbeid er å flytte alle medarbeideres daglige arbeid, oppmerksomhet og anstrengelse, fra å utføre rutinemessige og strengt definerte oppgaver, til å identifisere og adressere usette problemer og muligheter. Å identifisere og adressere disse problemene og mulighetene er arbeid.

Å omdefinere arbeid betyr at alle medarbeidere på alle nivåer i organisasjonen fokuserer på å finne og adressere utfordringer og muligheter. Å løse ikke-rutinemessige problemer, og å søke nye muligheter, burde være en stor og voksende del av arbeidsmengden, ikke en liten del av en tradisjonell arbeidsdag.

Forutsatt at behov og ambisjoner faktisk er ubegrenset, kunne hver og en av medarbeidere brukt tiden sin på å skape mer verdig og mer mening. Hvis virksomheten får til dette, og hver medarbeider skaper verdi, kan man faktisk dra nytte av å ansette enda flere medarbeidere heller enn å erstatte noen av dem med roboter. Det er potensielt enormt med kapasitet der ute til å drive arbeid av høyere verdi.


Intervjuet 50 toppledere

I intervjuer med toppledere i mer enn 50 selskaper, fant vi at mange organisasjoner eksperimenterer med nye teknologier og ledelsesstrategier som respons på raskt teknologisk endring og forventninger i stadig utvikling. Men vi fant ingen organisasjon som hadde gjennomgått en fullstendig transformasjon på en bevisst måte som del av å implementere automatiseringsteknologier.

Virksomheter vil ikke kunne omdefinere hva arbeid er over natten. Men i en overgangsperiode, mens man introduserer automatisering av rutinemessige oppgaver, kan arbeidsgivere velge å være gjennomtenkte på hvordan de kan styre medarbeidernes tidsbruk. I stedet for å kvitte seg med medarbeidere eller flytte dem over til andre rutinemessige oppgaver, kunne man oppfordre dem til å bruke mer og mer av sin tid på problemløsning?

Les den fullstendige rapport inkludert casebeskrivelser her.

Var denne siden nyttig?