Artikkel

Praktiske personalstrategier som setter medarbeiderne først

Et rammeverk for som viser mulige konsekvenser for dine medarbeidere

I januar 2020, etter hvert som de helsemessige bekymringene ble stadig større, gjennomførte Deloitte en undersøkelse av politikk og praksis knyttet til menneskelig kapital blant bedrifter i Kina. Undersøkelsen viser at arbeidsgivernes umiddelbare reaksjon fra starten av koronavirusutbruddet har vært å ivareta de ansattes helse og sikkerhet.

I tider med usikkerhet og bekymring er det ikke bare hva ledere av organisasjoner gjør som betyr noe, men like mye hvordan de gjør det.

Koronaviruset kommer overraskende på verden, skaper stor usikkerhet og reiser spørsmål som krever gjennomtenkt respons som setter menneskene først. Det nye koronaviruset ble først oppdaget i Wuhan i det sentrale Kina i slutten av desember 2019. Når vi nå går inn i mars 2020, har viruset en global utbredelse på alle kontinenter unntatt Antarktis. Etter hvert som viruset sprer seg, får det konsekvenser for lokalsamfunn, økosystemer og forsyningskjeder langt utenfor Kina.

I januar 2020, før kinesisk nyttår og etter hvert som de helsemessige bekymringene ble stadig større, gjennomførte Deloitte en undersøkelse av politikk og praksis rundt menneskelig kapital blant bedrifter i Kina. Det kom inn over tusen svar på undersøkelsen fra bedrifter som opererer i Kina, herunder et tverrsnitt av private, utenlandske og statseide bedrifter samt ideelle organisasjoner.

 

Viktigste funn

Undersøkelsen viser at arbeidsgivernes umiddelbare reaksjon helt fra starten av koronavirusutbruddet har vært å ivareta de ansattes helse og sikkerhet:

  • Nitti prosent av arbeidsgiverne mener det er viktig å gi de ansatte mulighet til å jobbe hjemmefra og ha fleksible arbeidsordninger.
  • Energi-, råvare- og industriselskaper møter de største begrensningene med hensyn til å tilby fleksible og hjemmebaserte løsninger, og har konsentrert seg om å sikre beskyttelse mot epidemien. De har sørget for sanitærutstyr, personlig verneutstyr og sikkerhet på arbeidsplassen.
  • Over halvparten av offentlige myndigheter og etater er opptatt av å takle mentalt stress hos sine medarbeidere. Myndighetene i mange land har innført tiltak for å møte denne økende trusselen mot folkehelsen, noe som har fått næringslivet til å vurdere om deres egne beredskapstiltak er tilstrekkelige.
     

Det er viktig å huske på at vi har opplevd kriser tidligere og også vil møte nye kriser i fremtiden. Vi må være forberedt, og opptre rasjonelt og uegennyttig. Når det oppstår en krise, vil det også komme en periode der pilen peker oppover igjen. Måten vi opptrer på i krisetid kan derfor ha noe å si for de langsiktige virkningene.

Practical workforce strategies that put your people first

Last ned her
Var denne siden nyttig?