Artikkel

Søvn som konkurransefortrinn

Derfor bør virksomheten sørge for å ha uthvilte medarbeidere

Er søvn noe næringslivet bør være opptatt av? En god natts søvn gir utvilsomt økt velvære, men kan også øke produktivitet og kreativitet, og bidra til innovasjon. Les mer om hvordan en organisasjon kan skape et miljø som setter søvn først.

De fleste virksomheter setter av betydelige ressurser til kompetanseheving gjennom intern og ekstern opplæring. De bruker også mye tid, oppmerksomhet og penger på å finne mulige konkurransefortrinn. Likevel kan det hende de overser en svært viktig mulighet når det gjelder å øke kapasiteten og skape seg et konkurransefortrinn, som også er mye lettere tilgjengelig og dessuten langt billigere enn omfattende opplærings- og innovasjonstiltak: Å sørge for uthvilte medarbeidere.

Prioriteres søvn?

I dagens samfunn er vi "alltid på": Når noe må prioriteres bort, blir det ofte søvn.

Selv om temaet søvn er viet stor oppmerksomhet de siste årene, er det så langt ikke mange organisasjoner som har framhevet betydningen av en god natts søvn – eller skapt en kultur som setter søvn i sentrum. Eksisterende kulturelle normer og oppfatninger, kombinert med bruken av nyeste og alltid tilstedeværende teknologi, går fortsatt ut over medarbeidernes evne til å skaffe seg kvalitetssøvn.

I denne artikkelen ser vi nærmere på fordelene med søvn, i tillegg til hvilke negative konsekvenser det har når man ikke sover nok. Vi har særlig sett på hvordan det å ha en arbeidsstyrke med underskudd på søvn kan føre til svekkede prestasjoner og at det kan representere en enorm, tapt mulighet. Vi gir våre lesere praktiske forslag til hvordan de kan snu denne trenden og skape en kultur som både oppmuntrer til, og kanskje også belønner, søvn.
 

Den negative effekten av mangel på søvn

For organisasjonene handler det dessuten ikke bare om det som kan gå tapt, men også hva man kan gå glipp av på grunn av mangel på søvn – nemlig det uutnyttede potensialet som ligger i det å ha uthvilte medarbeidere. De fleste selskaper strekker seg langt for å finne de beste og mest kompetente kandidatene, og gir sine medarbeidere opplæring i hvordan de kan tenke "utenfor boksen" og være innovative. 

Selv om disse tiltakene kanskje er ment å øke produktiviteten, kan de også hjelpe virksomheten med å identifisere nye og innovative produkter og tjenester som kan gi dem et konkurransefortrinn, og ideelt sett skape grunnleggende endringer i markedet. Kanskje finnes det ingen magisk trylleformel når det gjelder å få medarbeiderne til å prestere bedre, men hva om det å ha uthvilte medarbeidere er det nest beste?
 

Søvn som prestasjonsfremmende faktor

Når vi hører ordet "prestasjonsfremmende," tenker vi ofte på idrettsutøvere som har forsøkt å skaffe seg et forsprang ved å bruke et eller annet, ofte ulovlig, prestasjonsfremmende stoff, for eksempel steroider. Selv om vi håper det ikke er vanlig med slike stoffer på de fleste arbeidsplasser, er det mange ansatte som er avhengig av lovlige stimuli, som kaffe og te, for at de skal komme seg gjennom arbeidsdagen. Disse er også ofte gratis for ansatte og lett tilgjengelige i alle etasjer.

Vårt håp er at fordelene som er beskrevet i denne artikkelen vil få ledere til å skape en kultur der man ikke bare snakker om søvn, men som også etter hvert kan bevise hvor viktig det er å ha uthvilte medarbeidere. 

You snooze, you win

Last ned
Var denne siden nyttig?