Job architecture

Analyse

Stillingsarkitektur: Byggesteinen for effektiv forvaltning av human capital

Ved kjernen av human capital-strategien finner man ofte stillingsarkitektur. Det påvirker nøkkeltalentprogrammer som rekruttering, læring, utvikling og resultatforvaltning – og ikke alltid på en god måte. Hvis stillingsarkitektur er utdatert, handler forvaltning av arbeidsstyrken mer om reaktiv adferd enn planlegging. HR vil ikke lenger klare å tilfredsstille virksomhetens behov for fleksibilitet og mobilitet, eller å hjelpe mennesker med å forstå sine muligheter innen utvikling og karriere.

Hurtigmeny

Effektiv stillingsarkitektur fungerer både som et underliggende rammeverk og en guide som kan reflektere fremtidige talentbehov, motivere oppførsel som støtter organisasjonens forretningsstrategier og kommunisere et konsekvent arbeidsspråk.

Stillingsarkitektur er også kjent som stillingsstruktur, stillingskatalog eller nivådeling, og handler om infrastrukturen eller hierarkiet av stillinger innen en organisasjon. Endringer i organisasjonen, som nye HR-teknologisystemer, endringer i forretningsstrategien eller revisjoner av kompensasjonsprogrammer er vanlige pådrivere for stillingsarkitekturprosjekter.

Organisasjoner kan noen ganger nøle med å oppdatere stillingsarkitekturen, da det kan være en utmattende oppgave å analysere og konsolidere hundrevis eller tusenvis av stillinger på tvers av en organisasjon. Det finnes imidlertid metoder for å tilnærme seg, skalere og implementere tiltakene for å redusere utfordringer og maksimere gevinst.

Job architecture: Laying the building blocks of effective human capital management

Effektiv stillingsarkitektur bør bidra med:

  1. Et fornuftig og brukervennlig system for å bestemme verdien av stillinger, basert på talentpådrivere, forretningsbehov og markedspraksis
  2. En konsekvent metodologi og beslutningsstøtteapparat for å tildele stillingsnivåer og -titler basert på organisasjonsuniverselle kriterier, som eliminerer gjetning og fremmer tillit til organisasjonens praksis innen stillingstildelinger og belønninger.
  3. Arbeidsstyrkeplanlegging og karrierestiger som er logiske, åpne, økonomisk ansvarlige og støttende overfor ansattes behov og strategiske forretningsbehov.
Var denne siden nyttig?