Om oss

Fra globale mål til lokal handling

De nordiske landene og deres offentlige institusjoner har en lang tradisjon for å fremme bærekraftig utvikling, og har vært aktivt involvert i formuleringen av FNs bærekraftsmål. Kommunene er en sentral tjenesteleverandør innenfor mange av områdene som omfattes av FNs bærekraftsmål, men få kommuner jobber strategisk med dette.

Ved å utarbeide rapporten «Fra globale mål til lokal handling» har Deloitte kartlagt hvordan kommunene i de nordiske landene jobber med FNs bærekraftsmål. Ved å ha et omforent bilde av hvordan status er per i dag, er det lettere å gjøre kommuner bevisste på egen satsning på området. Innsikt fører til informerte valg, noe som gjør at Deloitte bidro til at flere kommuner kunne bruke FNs bærekraftsmål strategisk. Videre kom vi med konkrete anbefalinger til hvordan kommunene burde jobbe med dette fremover.

Selv om de fleste norske kommuner bidrar til å fremme bærekraftsmålene gjennom det arbeidet kommuner alltid har gjort innenfor utdanning, helse og omsorg, byutvikling og miljø, ser vi at det er stor forskjell i hvilken grad kommunene setter dette arbeidet i sammenheng med verdensmålene.

– Kommuner i Norge og Norden er i ferd med å begynne å bruke FNs bærekraftsmål strategisk. Gjennom intervjuer med 181 kommunale ledere kommer det frem at noen visjonære ledere i økende grad driver denne agendaen lokalt, sier Hanne Solem, leder for bærekraftig vekst i Deloitte.

3 av 5 kommunale ledere i Norden ser på bærekraftsmålene som en døråpner for lokal vekst og offentlig innovasjon, og de ser på samarbeid som et viktig virkemiddel for å komme dit. I intervjuene med kommunale ledere i de nordiske landene har vi fått en rekke gode eksempler på innovasjon og samarbeid som fremmer bærekraft.

– For å nå disse målene er vi nødt til å jobbe med sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft. Disse områdene vil sammen skape bærekraftig utvikling. Samarbeid, mål nummer 17, er avgjørende her, sier en av respondentene, Lars Henrik Bøhler, rådmann i Oppegård kommune.

Fra globale mål til lokal handling

Tre implementeringsnivåer

Rapporten og Deloittes erfaring med rådgivning til offentlig sektor anbefaler at kommuner jobber med bærekraftsmålene på tre nivåer:

  • Vise frem og kommunisere hvordan allerede eksisterende initiativer henger sammen med bærekraftsmålene, og bruke det til å mobilisere interessenter rundt en felles agenda.
  • Stimulere til handling gjennom å styrke samarbeid på tvers av administrasjonen gjennom å utforme en bærekraftplan. Kommunene kan også stille krav til bærekraft i offentlige anbud og investeringer som igjen bidrar til at næringslivet innarbeider bærekraftsmålene i sin drift.
  • Jobbe for å bygge et bredere engasjement rundt bærekraftsmålene og bidra til utvikling av nye og innovative løsninger med positiv effekt for samfunnet, miljøet og økonomisk vekst.

 

Impact Report 2019

Denne artikkelen er en del av rapporten om hvordan Deloitte hjelper våre klienter, samfunnet og våre medarbeidere. Vil du lære mer om hva vi gjør?

Til rapporten
Var denne siden nyttig?