Artikkel

Vi ønsker åpenhet om LGBT+, og at alle skal kunne være sitt autentiske jeg

Deloitte ønsker å være en synlig samfunnsaktør innen inkludering, også for åpenhet om LGBT+, dvs. lesbiske, homofile, bifile og transpersoner og andre identiteter.

Deloitte vil ikke tolerere at folk som bryter med kjønnsstereotypene opplever hets, diskriminering og begrenset frihet. Deloitte ønsker derfor å markere viktigheten av at alle skal kunne være sitt autentiske jeg når det gjelder kjønnsidentitet, både i samfunnet og på arbeidsplassen.

Deloitte har engasjert seg på dette området både for å skape gode holdninger og omgangsform internt, men også for å være en stemme i det offentlige rom og bidra til å utvikle samfunnet i en mer inkluderende retning. Selv om vi ikke nødvendigvis snakker om vår seksualitet på jobb, snakker vi om våre liv.

Resultatet av en ikke inkluderende kultur er at noen medarbeidere ikke tør å være seg selv på jobb, et sted hvor vi tilbringer en betydelig del av våre liv. Trygghet for å være den man er, frigjør energi og engasjement. Deloitte deltar i markeringer og er aktive i organisasjoner som fremmer inkludering av LGBT+ i samfunn og arbeidsliv. Vi arbeider samtidig med vår interne kultur.

– Det handler i stor grad om hvordan vi kommuniserer med hverandre på en klok og inkluderende måte, sier Fredrik Notøy, ansvarlig for LGBT+ satsningen i Deloitte.

Dette gjør vi for å skape et mer inkluderende arbeidsliv for LGBT+

Globalt engasjement i Deloitte

Deloitte Norge er medlem av Deloitte GLOBE LGBT+ - nettverket. Nettverket arbeider gjennom sosiale og faglige arrangementer. GLOBE står for Gay, Lesbian or Bisexual Employees. Samtlige medlemsland av GLOBAL LGBT+ har deltatt i Pride-bevegelsen på ulike måter, i Europa gjelder det nesten alle land.

Richard Houston, Senior Partner and Chief Executive of Deloitte NSE har uttalt støtte til Pride og LGBT+: “Our presence at Pride is a celebration of our support for our LGBT+ people, and a very public one at that. I’m delighted that Deloitte was represented at Pride in 12 cities across NSE, including here in Oslo.

This year I joined Pride in London for the first time and the support from the public was overwhelming.I want Deloitte to be seen as a champion of LGBT+ inclusion. Last year in the UK we lent our support publicly to the calls for Equal Marriage in Northern Ireland, and I am pleased to see the Japanese firm has done the same for Equal Marriage in Japan. When I became CEO I made a pledge to our people that Deloitte is a place where they can realise their ambitions and always feel comfortable being who they are.

Medlem av nasjonale nettverk

Deloitte er medlem i Nettverk for LGBT på arbeidsplassen sammen med Accenture, KLP, Oslo Politidistrikt, Norges Idrettsforbund, Telenor, DNB, Bufetat m.fl. Som resultat av dette samarbeidet ble Oslo Pride Business Forum arrangert for første gang i 2019. Det er fortsatt for få organisasjoner som inkluderer seksuell orientering og kjønnsidentitet i sin mangfoldsagenda. Konferansen skulle derfor bidra til å motivere selskaper og organisasjoner til å aktivt jobbe med seksuell orientering og gender identity på arbeidsplassen, dele erfaringer og «best practice».

Organisasjonen FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold ble inviterte til å holde foredrag om «Rosa kompetanse» for våre ansatte. FRI hadde en praktisk og humoristisk vinkling og bidro med konkrete tips til enkle tiltak som gjør en stor forskjell. Deloitte ønsker at flere av våre ansatte skal få samme tilbud.

– Dette er et utrolig bra opplegg som jeg oppfordrer andre selskaper til å benytte seg av, sier Fredrik Notøy.

– Dette skaper holdninger og synlighet, og vi kan aldri ta rettigheter for gitt, sier tidligere CEO gjennom 8 år Aase Aa. Lundgaard, som har engasjert seg i Deloittes bidrag.

Støtter opp om PRIDE

I Pride-paraden 2019 deltok Deloitte for andre gang. En av parolene da vi deltok i 2019, «har du husket å revidere holdningene dine» ble inspirerende for mange. 70 Deloitte-ansatte deltok i paraden i 2019.

Impact Report 2019

Denne artikkelen er en del av rapporten om hvordan Deloitte hjelper våre klienter, samfunnet og våre medarbeidere. Vil du lære mer om hva vi gjør?

Til rapporten

Personlig historie: Fredrik Notøy

Fredrik Notøy er Senior Konsulent i HR og arbeider med rekruttering av nye ansatte og skal nå bytte avdeling til Consulting. Fredrik brenner for at alle som ønsker å jobbe i Deloitte skal føle aksept uansett kjønnsidentitet eller seksuell legning. Åpenhet og aksept for ulikhet kan være avgjørende for at Deloitte klarer å tiltrekke seg et mangfold av talenter.

– Å ha en arbeidsplass hvor man føler seg inkludert og respektert er enormt viktig, sier han.

Har du sett forbedringer på dette området?

Vi har sett en holdningsendring i Deloitte, og blitt et selskap som ønsker en kultur for å være åpne om sin legning på jobb. Arbeidet med inkludering, kjønnsmangfold og LGBT har åpnet opp for holdninger i organisasjonen som fremmer respekt for hverandre og hverandres ulikheter.

Hvordan kan Deloitte som selskap bidra til samfunnsutviklingen?

– Arbeidslivets innsats for å fremme inkludering og åpenhet potensielt har stor påvirkningskraft, sier Fredrik.

– Hvis næringslivet velger å jobbe for felles åpenhet og inkludering, vil vi i mye større grad kunne påvirke samfunnet vi er en del av. Det er viktig å feire det mangfoldet vi har skapt hittil, og gjerne hele året rundt. Hvis alle virksomheter klarer å gjøre litt – så kan vi få til mye, avslutter han.

Var denne siden nyttig?