Forord

En CEOs perspektiv

Deloitte er til fordi vi utgjør en forskjell for våre kunder, medarbeidere og samfunnet.

Deloittes formål er å «make an impact that matters, for clients, talents and society». Formålet vårt beskriver hvorfor vi som selskap er til. Deloitte er til fordi vi ønsker å utgjøre en positiv og varig forskjell for våre kunder, våre medarbeidere og samfunnet som vi er en del av.

Våre viktigste interessenter stiller stadig høyere forventninger til Deloittes rolle i samfunnet. Skal vi være en troverdig samarbeidspartner for kundene våre og attraktiv arbeidsgiver for våre medarbeidere, er vi helt avhengig av at arbeidet vi gjør er relevant i et samfunnsutviklingsperspektiv. Vårt formål er ikke bare store ord, det er i aller høyeste grad noe som påvirker våre handlinger og beslutninger hver eneste dag. Historiene vi deler i denne rapporten vil gi deg innsikt i hvordan det er å jobbe i Deloitte, hvordan vi jobber med å utgjøre en forskjell, og hvordan vi jobber med å forbedre oss for å bli enda bedre på dette i årene som kommer.

Aase Aa. Lundgaard, ansvarlig partner for bærekraftig vekst, og Sjur Gaaseide, CEO i Deloitte Norge. 1. juni 2019 tok Sjur Gaaseide over som CEO i Deloitte Norge etter Aase Aa. Lundgaard.

Vi har satt oss ambisiøse mål på strategisk viktige områder, med tydelige tidsfrister som vi jobber med konkrete tiltak for å nå, blant annet for likestilling og redusert klimautslipp. Vi er i en pågående prosess for å konkretisere flere mål som vi kan styre etter og rapportere på - i tråd med anbefalingene som vi gir våre kunder på dette området.

Deloitte bidrar til FNs bærekraftmål for 2030. Gjennom våre tjenester bidrar vi til alle 17 bærekraftmål, mens vi for egen virksomhet har forpliktet oss særskilt til FNs bærekraftmål 4: God utdanning og 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst. I figuren under kan du se et utvalg av prosjekter og initiativer som bidrar til de ulike målene.

Impact-rapporten viser Deloittes forpliktende holdning til vårt samfunnsoppdrag.

God lesing!