3 min read

Intense dager da arbeidsplassene stod i fare

Tusenvis av arbeidsplasser stod i fare da koronakrisen slo ut for fullt. Flere bedrifter slet med å holde seg flytende etter at de ble mer og mer nedtynget av faste kostnader som leie, strøm og forsikringer, uten at de vante inntektene kom inn. Den norske regjeringen kastet dermed ut en livbøye i form av en kontantstøtteordning.

I april la regjeringen frem forslaget om en kontantstøtteordning for bedrifter med svekket omsetning. En sårt tiltrengt ordning, som måtte implementeres så raskt som mulig.

Man merket tidlig at dette var et komplisert tema som førte med seg mange spørsmål.

En intens periode

– Det var veldig hektisk de første ukene, husker Wensing Li, Partner i Deloitte advokatfirma.

Hun er en del av teamet som raskt var ute med å tilby bistand til bedrifter som trengte hjelp til å orientere seg i det nye regelsettet.

– Vi fikk forespørsler fra mange klienter, men det var også mange som ringte fra internt hold. Det var en intens periode, siden dette var noe som hadde stor betydning for alt fra bitte små foretak til store konserner.

Wensing Li, Partner i Deloitte advokatfirma

Behovet for informasjon var enormt, siden man hadde implementert et helt nytt regelverk på såpass kort tid. Regelsettet var akkurat like nytt for rådgivere som for klienter, og det var dermed ingen som satt på den endelige fasiten. Heller ikke hos Skatteetaten, som ble satt til å forvalte ordningen, var det mulig å få noen fullstendig avklaring, siden situasjonen var ny også for dem.

Konstruktiv kommunikasjon

Klientene var generelt positive til lovgivers intensjon bak regelverket, selv om den også førte med seg en del praktiske og nye juridiske problemstillinger.

– De fleste synes det er positivt at myndighetene ønsker å lage ordninger, men så er jo dette regelverket ganske firkantet. Dermed vil det være noen som faller utenfor, mens man for andre vil treffe spikeren på hodet, sier Stian Jilg-Scherven, Partner i Audit & Assurance i Deloitte.

Deloitte deltok i samtaler med ulike interesseorganisasjoner, der man fikk gitt uttrykk for hvor man mente det var rom for forbedringer. Ved å holde dialogen gående, var man en pådriver for å løse opp noen av de uklare forholdene. Slik kunne man utgjøre en forskjell også på politisk plan, og både Finansdepartementet og Skatteetaten lyttet til innspillene fra de ulike aktørene.

– Givende arbeid

– Det var intenst i en periode, men jeg synes personlig dette har vært svært interessant og morsomt å jobbe med. Vi fikk til et samarbeid som jeg tror fungerte bra for alle parter, sier Jilg-Scherven.

Li, som er skatteadvokat, er helt enig.

– I mitt fagfelt er det vanligvis ikke slik at vi ser konsekvensene av arbeidet vårt med en gang. I den sammenheng har det vært givende når jeg har sett at vi har bistått et stort konsern med ordningen, og så ser man i avisen at de har tatt tilbake flere ansatte i arbeid. Det gjør noe med meg når jeg ser at dette får virkning umiddelbart, sier hun, og legger til:

- Vi har gjort dette mye på frivillig basis. Dette var en jobb som vi oppfattet at var veldig viktig som en del av vårt samfunnsansvar, og man stod jo midt i den krisen på sitt verste. Ingen visste hva som kom til å skje i løpet av en til to måneder, så for vår del var det bare å sette seg inn i ordningen, og få en fullstendig forståelse av den. Pris kom i andre rekke.

Share this insight

Currently reading

Intense dager da arbeidsplassene stod i fare

Read more Impact stories