3 min read

Ledere slutter aldri å lære

Vi lærer noe nytt hver dag. Noen ganger gjør vi det på eget initiativ – nye oppskrifter, ulike hobbyer, nye språk. Andre ganger er det situasjonen som krever at vi vokser som mennesker, eller til og med som selskap.

Telenor er en av de største leverandørene innen telekommunikasjon i Norden og Asia med over 186 millioner kunder. Dette er en bransje som stadig endrer seg. Et team fra Deloitte har samarbeidet på tvers av landegrenser for å hjelpe lederne deres til å bli mer agile.

Et landskap i endring

The Internet of Things, kunstig intelligens, og ikke minst 5G: Digital transformasjon utfordrer stadig ledere og selskap innen telekommunikasjon. Dette gjelder også Telenor.

De innså at de måtte endre seg som selskap og skape en kulturendring for å kunne lykkes på lang sikt. Hvor skal du begynne når du har 2 000 ledere spredt på tvers av ulike land, som er ansvarlige for 20 000 medarbeidere over hele verden?

Deloitte har samarbeidet med Telenor for å lage en nettbasert læringsportal, der man støtter ledere med å ta i bruk agile løsninger i hele selskapet. Her skal ledere kunne lære av hverandre, føle seg trygge på å eksperimentere, og bli veiledet til å ta beslutninger som leder Telenor fremover. Man kan trygt si at teamet fra Deloitte lærte en god del også!

Det er en glede å kunne gi våre ansatte frie tøyler i arbeidet deres, samt å kunne bruke denne friheten til å endre hele organisasjonen og måten vi jobber på.

Sigve Brekke, CEO

Arbeid på tvers av landegrenser

Det norske Deloitte-teamet har jobbet sammen med Telenor i flere år, men for å gi Telenor det aller beste Deloitte har å by på, ble det samlet et internasjonalt team med ulik kompetanse.

Våre Human Capital-eksperter i Norge konsentrerte seg om å undersøke agil transformasjon og å utvikle innhold. Teknologieksperter spesialiserte seg på læringsløsninger fra Belgia, der man hadde laget et system fra bunnen av gjennom en åpen plattform.

Kollegaer fra Storbritannia og Danmark bidro som spesialister på agil opplæring. I tillegg bidro Telenors egne Learning & Development-eksperter, noe som var avgjørende for å sikre at innholdet var relevant for lederne deres.

Teamet fra Deloitte samarbeidet tett med Telenor for å levere prosjektet gjennom korte sprinter, og lanserte en tidlig versjon av landingssiden med smakebiter fra innholdet. Dette la til rette for å samle inn tilbakemeldinger på veien og tilpasse for brukerne.

En støtte for fremtidens arbeidsliv

På mindre enn tre måneder bygget vi en digital plattform med bredt innhold, inkludert perspektiv fra Telenors egne eksperter, tankeledere fra Deloitte, og noen av de fremste utdanningsinstitusjonene. Digitale elementer ble kombinert med personlige økter, slik som undervisning i klasserom, arbeidsverksted og eksperimenter der man trygt kan prøve og feile.

Det unike med plattformen er at den er basert på vitenskapelig forskning om hvordan hjernen liker å lære, noe som setter brukerne i stand til å velge det som virker mest tiltalende ut ifra deres egne konkrete utfordringer. I tillegg benyttet man spillifisering for å gjøre opplevelsen mer spennende: Lederne tok en reise gjennom ulike «ekspedisjoner», der de gjennomførte forskjellige aktiviteter som de fant frem til på et kart.

Plattformen ble først rullet ut til 573 ledere. Under COVID-19-utbruddet la teamet raskt inn nytt innhold for å støtte lederne med de nye utfordringene som oppstod. Som Telenors CEO Sigve Brekke sa i et intervju med World Economic Forum, har dette vært en ypperlig mulighet til å takle fremtidens arbeidsliv direkte.

Vi jobber nå med å oppskalere programmet for å tilpasse tusenvis av ledere på tvers av Telenor.

Share this insight

Currently reading

Ledere slutter aldri å lære

Read more Impact stories