1 min read

Silje og Mads om tiden i foreldrepermisjon

På sikt tror vi at en jevnere fordeling av foreldrepermisjon vil føre til en bedre kjønnsbalanse både i arbeidslivet og på hjemmebane. I løpet av FY20 ble det i Deloitte Norge tatt ut 2592 uker foreldrepermisjon. Kvinner står for 67 og menn for 33 prosent av uttaket av foreldrepermisjonen.

Tall fra NAV for kalenderåret 2019 viser at kvinner står for 66 prosent og menn for 34 prosent av foreldrepermisjoner. Vi har lykkes med noe på dette området, men vi jobber videre for god og balansert coaching/personaloppfølging, ledertrening og god oppfølging i permisjonstiden for å jevne ut forskjellene enda mer. Vi oppmuntrer fedre til å ta mer foreldrepermisjon og at både fedre og mødre kan satse på karriere i Deloitte i kombinasjon med foreldreansvar.

Silje om tiden med mammaperm: – Takknemlig for at Deloitte lot meg få lov til å leve i babybobla

Silje Lind elsket å være fulltidsmamma, men var også glad for selv å kunne velge å følge med på hva som skjedde på jobb.

Silje jobber i Deloitte Advokatfirma med indirekte skatt (avgiftsavdelingen/indirect tax). Hun har jobbet i Deloitte siden januar 2018.

– I juni 2019 ble min mann og jeg foreldre for første gang, til lille Sunniva. Jeg var hjemme i permisjon fra juni 2019 til mars 2020. I mars 2020 tok pappaen hennes over, og han var da hjemme til hun begynte i barnehagen i august, sier Silje.

Hun forteller at en naturlig nedtrapping av arbeidsoppgaver mot slutten av graviditeten var viktig for å få til en fin overgang til tiden fra jobb til mammapermisjon. Siden avgiftsavdelingen ofte har oppdrag som går over kort tid, var ikke nedtrappingen så vanskelig å få til.

– Det var likevel viktig for meg å få kunne være med på spennende ting helt frem til jeg gikk ut i permisjon, så jeg ble også mot slutten koblet på oppdrag hvor vi måtte informere om at jeg skulle ut i mammapermisjon og at noen andre kom til å ta over når den tid kom. Jeg opplevde at dette gikk helt knirkefritt.

Hun kom tilbake til arbeidshverdagen akkurat da Norge stengte ned på grunn av Covid-19, men følte likevel at hun kom raskt tilbake til arbeidshverdagen.

Silje fremhever spesielt én ting som Deloitte bidro med for å gjøre permisjonstilværelsen god for henne.

– Jeg fikk selv velge hvor inkludert jeg ønsket å være i det som skjedde på jobben mens jeg var i permisjon, og jeg diskuterte dette med min coach før jeg gikk ut i permisjon. For min egen del ville jeg gjerne bli inkludert på både faglig og sosial info som ble sendt ut, sånn at jeg selv kunne velge hvor delaktig jeg skulle være, sier Silje.

– Mitt ønske om å følge litt med mens jeg var i permisjon skyldtes at jeg hadde en tanke om at dette ville gjøre det lettere å komme tilbake. Det var aldri noen forventning om dette fra Deloitte, og jeg satt stor pris på denne muligheten til selv å lage meg den permisjonstiden som passet meg best.

Rett før hun gikk ut i permisjon, ble hun koblet sammen med en permisjonsfadder. Dette er en ordning hvor man får et kontaktpunkt som har vært i samme situasjon nylig.

– Vi møttes over en kaffe ved flere anledninger, og diskuterte alt fra graviditetsplager til jobbrelaterte utfordringer ved å være i mammapermisjon. Vi holdt også kontakten under permisjonen, sier Silje, som også ble invitert til permisjonslunsj på Deloittehuset.

– Etter en stund borte i permisjon kan man jo lett føle seg litt utenfor det «vanlige» livet, selv om man prøver å følge med på det som skjer. Jeg satt derfor stor pris på disse ulike tiltakene som bidro på å møte andre som også var eller hadde vært i foreldrepermisjon.

Hvordan er det å være fulltidsmamma?

– Jeg elsket å være fulltidsmamma, og satt utrolig stor pris på at jeg fikk muligheten til å fokusere 100 % på Sunniva de første månedene i hennes liv. For meg, som sikkert for de fleste andre i min situasjon, var det veldig stort og altoppslukende å bli mamma for første gang, så jeg er veldig takknemlig for at Deloitte lot meg få lov til å leve i denne babybobla så lenge jeg ville, avslutter Silje.

Mads om pappapermen: – Naturlig for oss at jeg skulle ta en stor del av foreldrepermisjonen

Mads Christiansen er revisor i Deloitte og pappa til Amalie. Han brukte foreldrepermisjonen i 2019.

– Det var helt naturlig for oss at jeg skulle ta en stor del av foreldrepermisjonen, sier Mads.

Etter 20 uker i foreldrepermisjon kom Mads tilbake i jobb i Audit & Assurance i Deloitte.

– Når du jobber i revisjon har du langsiktig samarbeid med klienter, hvordan løste du dette i permisjonstiden?

– Jeg var tidlig ute med å kommunisere mitt fravær med klienter og kolleger, det har derfor vært uproblematisk å være borte så lenge. Som revisor i Deloitte jobber man stort sett i team, og det er alltid andre kolleger som er klare til å steppe inn ved fravær. Jeg tror det er viktig å tenke at man ikke er uerstattelig.

– Hva har Deloitte bidratt med for at du fikk dette til på en god måte?

– Deloitte la godt til rette for at jeg kunne fokusere 100 prosent på hjemmebane under permisjonen. Jeg opplevde ikke noe arbeidspress eller forventninger om at jeg måtte arbeide under permisjonstiden fra Deloitte sin side.

– Hvordan er det å være fulltidspappa?

– Amalie utviklet seg utrolig mye de fem månedene jeg har vært i permisjon. Da jeg gikk ut i permisjon klarte hun ikke å krabbe, nå kan hun nesten gå. Jeg er utrolig glad for denne muligheten, og den uvurderlige tiden sammen.

– Og da du kom tilbake i jobb, hvordan fikk du kabalen til å gå opp?

– Jeg hadde vært i Deloitte i åtte år, og har alltid opplevd at Deloitte er opptatt av at medarbeidere skal kunne ha den balansen mellom jobb og fritid som passer den enkelte. Etter min erfaring er det stor aksept i Deloitte for at man i løpet av en karriere befinner seg i ulike livssituasjoner. På hjemmebane deler vi på levering og henting i barnehagen. For å få kabalen til å gå opp i hektiske perioder må man planlegge hverdagen godt. I Deloitte er det jo mange muligheter og aktiviteter man kan være med på, i de aller mest hektiske periodene må man kanskje takke nei til noe. Det er en del av oppgaven som småbarnsforeldre.

Share this insight

Currently reading

Silje og Mads om tiden i foreldrepermisjon

Read more Impact stories