2 min read

SHE Leads – kvinner til topps

Det skjer mye i løpet av ett år i Deloitte for å fremme likhet mellom kjønnene. I mars er det temalunsjer, foredrag og events for alle medarbeiderne i forbindelse med kvinnedagen, alle partnerne må gjennomgå trening i inkluderende lederskap og det arrangeres «Power Groups» for å utfordre eksisterende holdninger og barrierer.

Ett av de nye grepene Deloitte har gjort, er å inngå en partneravtale med She Community. Gjennom samarbeidet med dem bidrar Deloitte til å fremme kvinner til topplederstillinger.

– Vi har et godt samarbeid med SHE Community og har sammenfallende verdier, ideer og ambisjoner på vegne av kvinner, sier Diversity & Inclusion Manager Hanne Kvalheim.

Det faglige programmet leveres av dyktige ressurspersoner fra vårt interne HR-avdeling og fra Human Capital-avdelingen i Consulting, med Annette Johnsen Solberg som faglig ansvarlig.

– Det blir utrolig spennende å se hvordan programmet vil løfte den enkelte deltaker, og se hvilke nye roller og muligheter de får i fremtiden som følge av vårt program, sier Solberg.

Cecilia Flatum er en av 26 mentorer som skal bidra til å utvikle fremtidige kvinnelige toppledere gjennom programmet SHE Leads. I 2014 ble Cecilia Flatum den første kvinnen som ble partner i selskapets norske konsulentavdeling. Siden juni 2019 har hun ledet konsulentavdelingen i Norge.

– Jeg håper å skape et rom for selvrefleksjon, erfaringsutveksling, trygghet og nysgjerrighet. Mine erfaringer fra egen karrierereise, både innen Deloitte og idretten, i kombinasjon med et småbarnsliv, gir et godt grunnlag for å være en god sparringspartner. I tillegg håper jeg også å få litt «reverse mentoring». Min erfaring er at mentorer også lærer veldig mye gjennom mentorsamtaler, sier Cecilia Flatum.

I september 2020 skal den første samlingen finne sted. Der skal 26 deltakere jobbe med spørsmål vedrørende egne verdier, ambisjoner, utfordringer og karriereplaner sammen med sin mentor. Mentorene er dyktige og rause toppledere som stiller seg til disposisjon for å utvikle kvinnelige topplederkandidater gjennom dette programmet.

Share this insight

Currently reading

SHE Leads – kvinner til topps

Read more Impact stories