4 min read

Vi ønsker åpenhet om LGBT+, og at alle skal kunne være sitt autentiske jeg

Deloitte ønsker å være en synlig samfunnsaktør innen inkludering, og for åpenhet om LGBT+ - lesbiske, homofile, bifile og transpersoner og andre identiteter. Deloitte vil ikke tolerere at folk som bryter med kjønnsstereotypene opplever hets, diskriminering eller begrenset frihet. Deloitte ønsker derfor å markere viktigheten av at alle skal kunne være sitt autentiske jeg, både i samfunnet og på arbeidsplassen.

Deloitte har engasjert seg på dette området for å skape gode holdninger og en god omgangsform internt, men også for å være en stemme i det offentlige rom og bidra til å utvikle samfunnet i en mer inkluderende retning. Selv om vi ikke nødvendigvis snakker om vår seksualitet på jobb, snakker vi om våre liv. Resultatet av en ikke-inkluderende kultur er at noen medarbeidere ikke tør å være seg selv på jobb, et sted hvor vi tilbringer en betydelig del av våre liv. Det å føle en trygghet for å være den man er, frigjør energi og engasjement.

Deloitte deltar i markeringer og er aktive i organisasjoner som fremmer inkludering av LGBT+ i samfunn og arbeidsliv. Vi arbeider samtidig med vår interne kultur.

– Det handler i stor grad om hvordan vi kommuniserer med hverandre på en klok og inkluderende måte, sier Fredrik Notøy, ansvarlig for LGBT+-satsningen i Deloitte.

– Dette skaper holdninger og synlighet, og vi kan aldri ta rettigheter for gitt, sier tidligere CEO i Deloitte gjennom åtte år, Aase Aa. Lundgaard, som har engasjert seg i Deloittes bidrag.

Globale nettverk

Deloitte Norge er medlem av nettverket Deloitte GLOBE LGBT+. Nettverket arbeider gjennom sosiale og faglige arrangementer. GLOBE står for Gay, Lesbian or Bisexual Employees. Samtlige medlemsland av GLOBE LGBT+ har deltatt i Pride-bevegelsen på ulike måter, i Europa gjelder det nesten alle land. Vi har virkelig sett nytten av nettverket hittil i 2020, og viktigheten av å ta vare på hverandre.

Richard Houston, Senior Partner and Chief Executive of Deloitte NSE har uttalt sin støtte til Pride og LGBT+:

«Our presence at Pride is a celebration of our support for our LGBT+ people, and a very public one at that. I’m delighted that Deloitte was represented at Pride in 12 cities across NSE, including here in Oslo. This year I joined Pride in London for the first time and the support from the public was overwhelming.

I want Deloitte to be seen as a champion of LGBT+ inclusion. Last year in the UK we lent our support publicly to the calls for Equal Marriage in Northern Ireland, and I am pleased to see the Japanese firm has done the same for Equal Marriage in Japan. When I became CEO I made a pledge to our people that Deloitte is a place where they can realise their ambitions and always feel comfortable being who they are»

Richard Houston, Senior Partner and Chief Executive of Deloitte NSE

Nasjonale nettverk

Deloitte er medlem i «Nettverk for LGBT på arbeidsplassen» sammen med Accenture, KLP, Oslo Politidistrikt, Norges Idrettsforbund, Telenor, DNB, Bufetat m.fl. Som resultat av dette samarbeidet ble Oslo Pride Business Forum arrangert for første gang i 2019. Det er fortsatt for få organisasjoner som har seksuell orientering og kjønnsidentitet som en del av sin mangfoldsagenda. Konferansen skulle derfor bidra til å motivere selskaper og organisasjoner til å aktivt jobbe med seksuell orientering og gender identity på arbeidsplassen, dele erfaringer og «best practice».

Organisasjonen FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold – ble inviterte til å holde foredrag om «Rosa kompetanse» for våre ansatte. FRI hadde en praktisk og humoristisk tilnærming og bidro med konkrete tips til enkle tiltak som gjør en stor forskjell. Deloitte ønsker at flere av våre ansatte skal få samme tilbud.

– Dette er et utrolig bra opplegg som jeg oppfordrer andre selskaper til å benytte seg av. Selskaper som håndterer denne type temaer gjør det lettere å være mer åpne om hvem de jeg. En inkluderende arbeidsplass vil både tiltrekke seg og beholde de beste menneskene, sier Fredrik Notøy, ansvarlig for LGBT+-satsningen i Deloitte.

– Flere av våre planlagte arrangementer ble enten avlyst, utsatt eller arrangert virtuelt, og jeg mener feiring av Pride, fokuset på LHBT+ og arbeidslivets innsats for å fremme inkludering og åpenhet handler nå, mer enn noen gang, om å hedre, fremme og utnytte alle forskjellene mellom oss, ikke bare av seksuell legning og kjønnsidentitet.

Støtter opp om PRIDE

I Pride-paraden 2020 ble annerledes med Covid-19, men likevel deltok Deloitte i den digitale feiringen, både på tvers av vårt norske nettverk, det globale Deloitte nettverket og den virtuelle Pride-paraden som ble arrangert av foreningen FRI. En av parolene da vi deltok i 2019, «har du husket å revidere holdningene dine» ble inspirerende for mange.

Share this insight

Currently reading

Vi ønsker åpenhet om LGBT+, og at alle skal kunne være sitt autentiske jeg

Read more Impact stories