1 min read

– Ønsker en kultur for å være åpne om sin legning på jobb

Fredrik Notøy er konsulent i Human Capital-avdelingen i Consulting. Fredrik brenner for at alle som jobber i Deloitte skal føle aksept uansett kjønnsidentitet eller seksuell legning. Åpenhet og aksept for ulikhet kan være avgjørende for at Deloitte klarer å tiltrekke seg et mangfold av talenter.

– Det å ha en arbeidsplass hvor man føler seg inkludert og respektert er enormt viktig. Uansett om du identifiserer deg som LGBT+ eller ikke, skal du føle deg inkludert, sier han.

Har du sett forbedringer på dette området?

– Vi har sett en holdningsendring i Deloitte, og blitt et selskap som ønsker en kultur for å være åpne om sin legning på jobb. Arbeidet med inkludering, kjønnsmangfold og LGBT+ har åpnet opp for holdninger i organisasjonen som fremmer respekt for hverandre og hverandres ulikheter. Videre har vi sett et er mye mer inkluderende og initiativrikt selskap på LGBT-fronten på tvers av våre medlemsland.

– Det å kunne respektere, anerkjenne og diskutere på tvers av medlemslandene har virkelig vært unikt i denne virtuelle perioden, og jeg mener det har vært helt unikt med et eget Deloitte Globe LGBT+-nettverk som man kan støtte seg på i utfordrende tider, sier Fredrik Notøy

Hvordan kan Deloitte som selskap bidra til samfunnsutviklingen?

– Arbeidslivets innsats for å fremme inkludering og åpenhet potensielt har stor påvirkningskraft, sier Fredrik.

– Hvis næringslivet velger å jobbe for felles åpenhet og inkludering, vil vi i mye større grad kunne påvirke samfunnet vi er en del av – og jeg kan ikke akseptere at det blir usynliggjort. Det er handlingene våre og ordene vi bruker hver dag, som avgjør om kollegaene våre føler seg verdsatt og trygge på jobb og i samfunnet. Det er viktig å feire det mangfoldet vi har skapt hittil, og gjerne hele året rundt. Hvis alle virksomheter klarer å gjøre litt – så kan vi få til mye, avslutter han.

Share this insight

Currently reading

– Ønsker en kultur for å være åpne om sin legning på jobb

Read more Impact stories