Samfunn

Deloitte har stor påvirkningskraft på samfunnet, gjennom våre handlinger, kunder og samarbeidspartnere. Derfor er samfunnsansvar og bærekraft en sentral del av vår forretningsvirksomhet. Vi er opptatt av å bruke vår kompetanse, vår erfaring, vårt nettverk og vårt medarbeiderengasjement til å utgjøre en forskjell for samfunnet vårt.

WorldClass

Klima- og miljøhensyn

CFO Sustainability Network

Deloitte Impact Foundation

Deloitte IMPACT Day

- Vi ønsker å bidra med noe mer enn å være revisor, konsulent, finansiell rådgiver, analytiker, skatteekspert eller juridisk rådgiver. Vi ønsker å utgjøre en forskjell for oppdragsgiverne våre, for våre kollegaer og for samfunnet.

Hanne Solem, leder for samfunnsansvar og bærekraft i Deloitte Norge.

Våre partnerskap

FNs bærekraftsmål krever store systemendringer som må løses gjennom partnerskap mellom private bedrifter, det offentlige og sivilsamfunnet.

Vi er stolt samarbeidspartner med flere ideelle organisasjoner, sosiale entreprenører, universiteter og høyskoler og ikke-kommersielle debattarenaer.

Leger Uten Grenser

Kirkens Bymisjon

Sosiale entreprenører

The Waterfront Ideas