1 min read

CFO Sustainability Network

Høsten 2019 etablerte Deloitte, i samarbeid med nettverksorganisasjonen Sustainability Hub (S-HUB), et nettverk for norske CFO-er som ønsker å fremme en mer bærekraftig forretningsvirksomhet.

CFO-funksjonen spiller en nøkkelrolle i å integrere bærekraft i kjernen av forretningsvirksomheten, i alt fra strategi, mål og KPI-er, til investering, finansiering og rapportering. Det er avgjørende at CFO-er kommer tidlig på banen, eller selv er en pådriver for at virksomheten implementerer et bredere verdiansvar. Den utvidede CFO-funksjonen danner slik en bro mellom den mer tradisjonelle økonomisjefen til den moderne CFO-en.

Per i dag har nettverket mer enn 50 medlemmer, blant annet CFO-er i store norske virksomheter som Yara, Hydro, Storebrand og Gjensidige.

Til tross for COVID-19 har aktivitetsnivået i nettverket vært høyt. Gjennom flere digitale samlinger har nettverket blant annet tatt for seg:

  • COVID-19 og effekten på bærekraftsarbeidet i norske virksomheter
  • ESG-rating, med innlegg fra Matthew Smith, leder for bærekraftige investeringer i Storebrand
  • Eierforventninger til bærekraft, med innlegg fra Pål A. Dahlberg (Chief Sustainability Officer i Hightec vision), Muriel Bjørseth Hansen (fagdirektør i Eierskapsavdelingen til Nærings- og Fiskeridepartementet) og Cathrine Kaasen Conradi, CFRO, Norfund

Andre relevante temaer som diskuteres i nettverkssamlingene inkluderer:

  • Rapportering
  • Strategy og Governance
  • Mål og KPI-er
  • Virksomhetsstyring og risiko

Share this insight

Currently reading

CFO Sustainability Network

Read more Impact stories