1 min read

Kirkens Bymisjon

- Deloitte samarbeider med Kirkens Bymisjon for å gi noe tilbake til nærmiljøet, samtidig som vi legger til rette for medarbeiderengasjement og frivillighet for våre ansatte. Våre midler, kompetanse og ressurser skal bidra til kompetanseutvikling og verdiskaping i nærmiljøet, og vi er stolte av å være med å bidra til et bedre nabolag for alle.

Sjur Gaaseide, CEO i Deloitte Norge

Gjennom Nabosamarbeidet med Kirkens Bymisjon fremmer Deloitte sosialt entreprenørskap i nabolaget i Bjørvika i Oslo. Deloitte jobber også med Kirkens Bymisjon i Stavanger, Drammen, Trondheim og Tønsberg. Samarbeidet med Kirkens Bymisjon har hatt et sterkt fokus på kompetansedeling. Et godt eksempel er det langsiktige pro bono-prosjektet med det sosiale entreprenørskapet «I jobb». Samarbeidet har som formål å bidra til et mer robust og bærekraftig arbeidstilbud. Et gjentakende og populært arrangement er juleverkstedet i Oslo. For femte år på rad kom arbeidere fra «I jobb» på besøk til kantinen på hovedkontoret i Oslo for å produsere og selge et utvalg av sine flotte produkter.

I tillegg bistod seks motiverte studenter Kirkens Bymisjon i årets summer internship-prosjekt. Årets prosjekt bestod av å undersøke Kirkens Bymisjons kriseledelse under korona-pandemien og se på hvordan de kunne komme styrket ut av krisen. Gjennom fem uker, ble det gjennomført 40 intervjuer med ledere i hele organisasjonen, som ga grunnlag for en analyse og anbefaling av hva Kirkens Bymisjon bør gjøre i tiden som kommer.

– Det er gøy å se hvordan våre summer interns på så kort tid kan levere noe til Kirkens Bymisjon som de vil kunne virkelig få nytte av både på kort og lang sikt.

Oskar Aas, Senior Consultant i Deloitte

– Vi er meget fornøyde med leveransen fra summer internship-prosjektet. Deloitte har levert et gjennomarbeidet og kvalitetssikret verktøy som blir svært nyttig for oss på tvers av hele organisasjonen. Tusen takk.

Ragnhild Hærem Østmo, Næringslivsansvarlig i Kirkens Bymisjon

– Vi har stor glede av Deloittes engasjement og kompetanse, og særlig gjennom samarbeidet med «I jobb» og styrkingen av vårt arbeid med sosialt entreprenørskap.

Adelheid Firing Hvambsal, Generalsekretær i Kirkenes Bymisjon

Share this insight

Currently reading

Kirkens Bymisjon

Read more Impact stories