2 min read

Leger Uten Grenser

Siden 2013 har Deloitte vært hovedsamarbeidspartner med Leger Uten Grenser. Nå forlenges samarbeidet i ytterligere tre år, frem til 2023. Avtalen som hovedsamarbeidspartner er den mest betydningsfulle formen for partnerskap Leger Uten Grenser inngår med aktører i næringslivet i Norge. Den nye samarbeidsavtalen ble signert av CEO i Deloitte Norge, Sjur Gaaseide, og Erwin Van't Land, generalsekretær i Leger Uten Grenser i Norge, i slutten av mai 2020.

– Det er viktig å fortsette denne type samarbeid også gjennom krevende økonomiske tider. Vi kjenner koronakrisen på kroppen, men menneskene Leger Uten Grenser hjelper gjennom sine prosjekter, merker det i enda større grad. Derfor er vi glade for å kunngjøre at vi nå fortsetter samarbeidet, sier Gaaseide.

Samarbeidet inneholder flere elementer. Utover at Deloitte vil gi Leger Uten Grenser økonomisk støtte, vil ansatte i Deloitte ha muligheten til å dra på feltoppdrag på ulike steder der Leger Uten Grenser er stasjonert. Fellesaktiviteter mellom Deloitte og Leger Uten Grenser skal kobles til og støtte opp om WorldClass, Deloittes globale ambisjon for samfunnsansvar. Leger Uten Grenser bistår Deloitte i å utforme fellesaktiviteter som eksempelvis foredrag, feltbesøk, prosjekter og diskusjoner rundt samfunnsansvar, som styrker Deloittes mulighet til å spille en aktiv rolle i samfunnet.

– I Deloitte er det en naturlig rolle for oss at vi skal spille våre kunder, våre medarbeidere og samfunnet gode. Vårt strategiske samarbeid med Leger Uten Grenser styrker denne rollen, samtidig som vi gjennom samarbeidet får stadig nye perspektiver, sier Hanne Solem, leder for samfunnsansvar og bærekraft i Deloitte Norge.

Utover et økonomisk bidrag, bygger det strategiske og langsiktige samarbeidet på gjensidig kompetanseutveksling, innovasjon og medarbeiderengasjement.

Kompetanse er kjernen i både Leger Uten Grensers arbeid og Deloittes virksomhet. Tjenesteleveranser til Leger Uten Grenser der vi tar i bruk vår kompetanse er en viktig del av samarbeidet, og gjør oss i stand til å utøve vår rolle som samfunnsansvarlig partner på en svært relevant måte. Sammen definerer vi egnede prosjekter som skal bidra til effektivitet og innovasjon i hvordan Leger Uten Grenser utfører sine humanitære oppdrag og drifter sin virksomhet.

Gjennom samarbeidet bidrar Deloitte til flere av FNs bærekraftsmål, blant annet SDG 3 for god helse, SDG 4 for god utdanning, SDG 8 for anstendig arbeid og økonomisk vekst, SDG 10 for mindre ulikhet og SDG 17 for samarbeid for å nå målene.

Benchmark-samarbeid med Leger Uten Grenser - Ole Mortens felthistorie

Leger Uten Grenser og Deloitte har et pågående initiativ som skal bidra til å tilrettelegge for at Deloitte-medarbeidere skal kunne dra ut i felt for å gjennomføre benchmark-studier på oppdrag for Leger Uten Grenser. Dette er feltoppdrag med en varighet på omtrent to måneder for å samle inn og analysere data, samt utforme en rapport som kartlegger lønns- og arbeidsvilkår i området. Initiativet er åpent for alle Deloitte-medarbeidere på tvers av avdelinger og stillingsnivåer. Leger Uten Grenser har prosjekter i over 70 land over hele verden, der feltarbeidere med forskjellige bakgrunner og roller bidrar til å utføre livreddende arbeid. For å sikre kvalitet i arbeidet som gjennomføres, samt bærekraftige og verdige levekår for ansatte, må lønn og goder fastsettes på en hensiktsmessig måte. I mange av landene der Leger Uten Grenser opererer er offentlig tilgjengelig informasjon om markedslønn, levekår og kostnader mangelfull. Derfor gjennomfører Leger Uten Grenser benchmark-studier i land der de har feltoppdrag.

Fra januar til mars i 2020 var Ole Morten Holseter fra Consulting på feltoppdrag i Zimbabwe som Remuneration Analyst for å gjennomføre en benchmark-studie. Zimbabwe er et land med svært ustabil økonomi, og med lite tilgjengelig markedsdata er Leger Uten Grenser nødt til å gjennomføre jevnlige markedsundersøkelser for å sikre at sine lokale ansatte har en levedyktig lønnspakke.

– Da jeg var ferdig og leverte rapporten i mars lå den årlige inflasjonen på 676 prosent. I Norge lå den til sammenligning på litt over to prosent. Det er lovpålagt at lokale organisasjoner og bedrifter i Zimbabwe skal betale ut lønn i lokal valuta, så de kan ikke skjermes fra inflasjonen ved å støtte seg på for eksempel amerikanske dollar. Dette medfører at man nærmest ukentlig må justere lønnspakker for at de skal opprettholde stabil kjøpekraft, noe som ikke skjer. Fattigdom og arbeidsledighet er et stort problem, og da det i tillegg er strømmangel i landet har de fleste heller ikke tilgang til nødvendige ting som kjøleskap. Det gjør det svært utfordrende å planlegge innkjøp over lengre tid, noe som er frustrerende da maten du kjøper i dag kan koste det mangedobbelte neste uke, forteller Ole Morten.

Det var gjennom et av Leger Uten Grensers foredrag hos Deloitte Ole Morten ble interessert i å dra ut på feltoppdrag.

– Jeg skal ærlig innrømme at det kriblet i magen da jeg satt alene på flyet til hovedstaden Harare. Jeg hadde aldri vært i Afrika før, og nå skulle jeg dit å jobbe for Leger Uten Grenser. Men jeg ble tatt imot med åpne armer, både av kollegaer og lokalbefolkningen. Jeg hadde aldri før opplevd et folk med så godt humør. Det var spennende å bli kjent med de andre som jobbet i Leger Uten Grenser og høre om deres erfaringer. Mange hadde lang fartstid i organisasjonen og utrolige historier å fortelle.

I Zimbabwe er hovedfokuset til Leger Uten Grenser behandling av HIV og prosjekter som dreier seg om seksuell og reproduktiv helse. De har også prosjekter som dreier seg om ikke-smittsomme sykdommer som diabetes.

– HIV er et stort problem der. I 2018 gjorde FN en undersøkelse som viste at 12,7 prosent av voksne mellom 15 og 49 år i Zimbabwe har HIV. HIV er et virus som angriper immunforsvaret, noe som ofte medfører at man får andre sykdommer i tillegg, som for eksempel tuberkulose. Det er ingen tvil om at organisasjoner som Leger Uten Grenser er vitale for at de fattige delene av befolkningen kan få tilgang til medisinsk hjelp.

Leger Uten Grenser har over 40.000 ansatte verden over, innenfor ulike fagfelt. Hovedfokuset er å hjelpe de som har størst behov for medisinsk hjelp, uavhengig av politisk, etnisk og religiøs tilhørighet.

– Oppholdet mitt i Zimbabwe er nok de tre mest innholdsrike månedene jeg har hatt. Leger Uten Grenser er en fantastisk organisasjon, og det å få se arbeidet de gjør med egne øyne var utrolig givende. Mange tror du må ha medisinsk bakgrunn for å jobbe der, men det stemmer ikke. De trenger mange ulike bakgrunner, så er man interessert anbefaler jeg på det sterkeste å søke!

Kenema feltsykehus

Siden 2001 har Deloitte gitt et økonomisk bidrag til en samfunnsnyttig organisasjon i stedet for julegave til ansatte – på initiativ fra samfunnsengasjerte medarbeidere. I 2013 inngikk Deloitte et langsiktig strategisk samarbeid med Leger Uten Grenser, og bidraget vårt har siden da gått til å støtte flere av Leger Uten Grenser sine prosjekter i ulike deler av verden. For å sikre uavhengighet fra politiske interesser i sitt samfunnsoppdrag, skal størsteparten av Leger Uten Grenses midler alltid komme fra private givere. På denne måten, kan de nå steder andre ikke kan nå, og de kan raskt rykke ut ved kriser.

I år gikk det økonomiske bidraget på 500.000 kroner til bygging av et nytt feltsykehus i Kenema, Sierra Leone. Sykehuset skal utdanne lokale helsearbeidere gjennom MSF Academy, og er et viktig tiltak for å bygge opp helsevesenet som mistet mange leger og sykepleiere under Ebola-krisen i 2014 og 2015. Støtten bidrar til SDG 4 for god utdanning og SDG 8 for anstendig arbeid og økonomisk vekst, som er de prioriterte bærekraftsmålene for Deloittes arbeid med samfunnsansvar og bærekraft.

Share this insight

Currently reading

Leger Uten Grenser

Read more Impact stories