4 min read

Sosiale entreprenører

Gjennom samarbeid med sosiale entreprenører bidrar vi til å skape innovative løsninger på viktige samfunnsutfordringer. Vårt samarbeid med sosiale entreprenører har ulik form, fra oppstartshjelp til pro bono-bistand. Vi er også stolt kunde av sosiale entreprenører som leverer produkter og tjenester som vår virksomhet trenger. Deloitte har for eksempel hatt en sentral rolle i oppstarten av et nytt arbeidstilbud, Tapeten ved «I jobb» i Oslo (Kirkens Bymisjon). Vi har også delt våre lokaler med Moving Mamas.

I 2019/2020 har vi i tillegg bistått de sosiale entreprenørene i Social Startup med en akselerator som ligger under Ferd Sosiale Entreprenører, med kompetanse innen økonomiske og juridiske spørsmål. Les om eksempler på hvordan vi støtter sosiale entreprenører i avsnittene nedenfor.

Moving Mamas

Moving Mamas er en sosial entreprenør som arbeider for at flere innvandrerkvinner som vil jobbe, skal komme inn i arbeidsmarkedet.

I årene etter 2016 har vi fortsatt det gode samarbeidet på flere måter. Produktene fra Moving Mamas selges blant annet i Deloittes kaffebar i Oslo, og flere Deloitte-ansatte har vært digitale faddere for ansatte i Moving Mamas, gjennom et svært vellykket mentorprogram for å fremme digitale ferdigheter. I 2019 sydde Moving Mamas nye puter til våre kontorer i Oslo og Bergen.

Social Startup og Ferd Sosiale Entreprenører

Social Startup er et seks måneders skreddersydd akseleratorprogram for tidligfase-selskaper som løser samfunnsutfordringer. Programmet er initiert av Ferd Sosiale Entreprenører og gjennomføres i samarbeid med SoCentral. Et team på 15 personer fra Deloitte har bidratt til Social Startup i 2019. Teamet er med på å styrke deltakernes kompetanse innenfor juss, finans og økonomistyring.

– Det er et stort løft for programmet å ha denne typen spisskompetanse om bord og kunne tilby den til deltakerne, sier Stina Låstad, prosjektleder i Social Startup Østlandet.

Tore Paulshus i Tax & Legal er en av dem som har vært involvert i samarbeidet med Social Startup fra dag én. Tore deltok i utvelgelsesprosessen av selskapene som ble valgt ut til å være med i det første akseleratorprogrammet, og har siden bistått med juridisk kompetanse til selskapene.

– Social Startup er en arena der vi kan kombinere det sosiale engasjementet med et faglig bidrag, sier Tore Paulshus.

Tore mener at selskaper med flere bunnlinjer er viktige siden de har større fokus på bærekraftige løsninger og dermed ivaretar en viktig rolle i samfunnet. Deloitte har bistått Ferds Social Impact med deres startup-program. Programmet har blant annet som mål å bistå til etablering, utvikling og realisering av startup-virksomheter som har et sosialt formål, i tillegg til å være økonomisk bærekraftige. De virksomhetene som får være med må ha, og kunne måles på, minst to bunnlinjer: Både sosial effekt (impact) og økonomisk levedyktige. Programmet har også startet på nordisk nivå (Norge, Danmark, Sverige, Finland og Island). Basert på de tilbakemeldingene vi har fått, har vårt pro bono-arbeid stor verdi for disse virksomhetene i startfasen.

Deloitte har bistått Ferd Social Impact med vurderinger og utvelgelse av kandidater (virksomheter) for programmet. Vi har også bistått de ti virksomhetene som har deltatt i programmet innen to hovedområder:

  • Økonomi- og regnskapsforståelse for virksomhetene. Både opplæring og utvikling for virksomhetene og deres ansatte og konkret rådgivning, herunder vedrørende budsjett og planlegging. Hver virksomhet har hatt et dedikert team fra Deloitte.
  • Juridisk rådgivning, herunder skatt og avgift. Vurdering av virksomhetsform. Bistand med utarbeidelse av aksjonæravtaler/partneravtaler, forhandleravtaler, immaterielle rettigheter og personvern. Hver virksomhet har hatt en dedikert advokat som har bistått, og som ved behov benyttet seg av andre kollegers spisskompetanse i Deloitte advokatfirma.

– Tilbakemeldingen har vært at vår pro bono-bistand har vært av stor betydning for at disse startup-virksomhetene skal klare å realisere sine visjoner og planer, slik at de kan bli en bærekraftig realitet.

Tore Paulshus, leder for Tax & Legal i Deloitte Norge

TD Veen

Deloitte har hjulpet både TD Veen og Samfunnssentralen i Stavanger med å bygge opp tilbudet til sosiale entreprenører som inngår i Samfunnssentralen. Deloitte tilbyr inntil ti timer gratis rådgivning per år per virksomhet til alle de sosiale entreprenører som er en del av Samfunnssentralen. Noe av dette gjøres gjennom felles arrangementer i form av foredrag eller workshops. Vi har også gjort en del betalt arbeid for de sosiale entreprenørene, etter hvert som de er blitt større og mer selvstendige. TD Veen bidrar også økonomisk i prosjektet. I denne settingen er Deloitte beredt til å bistå uansett forretningsområde, for å løse de utfordringer som de sosiale entreprenørene måtte stå overfor.

Share this insight

Currently reading

Sosiale entreprenører

Read more Impact stories