2 min read

WorldClass

Deloittes globale samfunnsansvarsprogram for utdanning, kompetanse og muligheter

Deloitte WorldClass skal bidra til en bedre fremtid for 50 millioner mennesker innen 2030 – i tråd med tidsrammen for å nå FNs bærekraftsmål. I Norge bidrar vi til den globale ambisjonen gjennom lokale aktiviteter i samarbeid med sosiale entreprenører og ideelle organisasjoner.

Vi er stolte av å være del av en global organisasjon som tar samfunnsansvar og bærekraft på alvor. Vi er også ydmyke og motiverte for å være med på å nå de ambisiøse målene vi som en virksomhet har satt oss for å bidra til FNs bærekraftsmål gjennom Deloitte WorldClass.

WorldClass tar i bruk vår viktigste ressurs – over 280 000 medarbeidere med sin kompetanse, erfaring og nettverk – til å skape nye muligheter for millioner av mennesker over hele verden. Samfunnsansvarsprogrammet fokuserer på SDG (Sustainable Development Goal) 4, inkluderende og rettferdig utdanning og livslang læring, og SDG 8, vedvarende økonomisk vekst og anstendig arbeid for alle.

Hvordan leverer vi WorldClass?

Globalt har Deloitte investert over 1,5 milliarder kroner i samfunnsansvarsprogrammer for å levere på WorldClass-ambisjonen. En halv milliard ble brukt på utdanning og ferdighetsutvikling, inkludert over 410 000 arbeidstimer. Her i Norge er vi med på å bidra gjennom vårt nasjonale samarbeid med Leger Uten Grenser og andre lokale samarbeid, som du kan lese mer om under våre partnerskap.

Dersom du er nysgjerrig på hvordan vi jobber med å nå vår ambisiøse målsetting om å forbedre 50 millioner fremtider innen 2030, inkludert case-eksempler fra Deloitte fra ulike land, kan du lese mer om det her.

Share this insight

Currently reading

WorldClass

Read more Impact stories