Kunder

Det er i møte med våre kunder at vi virkelig kan utgjøre en forskjell, både for virksomheten, men også i form av ringvirkninger i samfunnet som prosjektene fører til av positiv utvikling. Vi etterstreber å ha den bredden som kreves for at vi kan gi våre klienter den støtten som trengs for å lykkes. I våre engasjementer utfordrer vi oss selv til å gjøre en forskjell for klienter, medarbeidere, profesjonen vår og for samfunnet.

Sørget for vaksiner til 356 kommuner

Digital forenkling av pandemihåndteringen

Bistod Folkehelseinstituttet med koronavaksinasjonsprogrammet

Viktige bidrag i Oslos koronahåndtering