3 min read

Bistod Folkehelseinstituttet med vaksinasjonsprogrammet

Consulting i Deloitte Norge har i 2021 bistått Folkehelseinstituttet med det omfattende koronavaksinasjonsprogrammet.

- Det er en rekke ulike prosjekter innen dette programmet, sier Hein Enger Halvorsen i Consulting og ramser opp:

- Det er alt fra vaksinelogistikk, hvem som skal anbefales og prioriteres for vaksine, oppfølging av hvor mange som er vaksinert, effekt av vaksiner og oppfølging av bivirkninger. I tillegg har mye handlet om kommunikasjon og rådgivning til hvordan vaksinasjon skal gjennomføres i kommunene, forteller Hein.

Etter en anbudsprosess med fjorten aktører, viste Deloitte seg til slutt som den tilbyderen som best matchet de behovene Folkehelseinstituttet hadde. Samtidig som FHI har gjort alt av faglige vurderinger, har Deloitte bidratt med å få på plass programmandat og styringsdokumenter.

Mål: Avlaste og gjøre hverdagen enklere

Deloittes rolle har dermed ikke først og fremst vært å gi faglige råd, der har Folkehelseinstituttet spisskompetanse innenfor egne kontorvegger. Det Hein og Deloitte-teamet imidlertid har kunnet bidratt med, er å innta en støttende rolle i det å få på plass struktur og rammer i en svært omskiftelig hverdag med stor grad av usikkerhet og mye upløyd terreng.

- Vi har forhåpentligvis bidratt til å lette arbeidshverdagen for prosjektlederne. De har jobbet enormt mye i veldig lang tid, under et stort press fra både media og andre. Vårt mål har vært å gi dem struktur, avlaste dem og gjøre hverdagen litt enklere, forklarer Hein.

- Folkehelseinstituttet har jo masse fagkompetanse internt, men oppsett av store program slik som dette har de ikke like mye erfaring med, naturlig nok.

- Et givende prosjekt

Som en del av et stort prosjektteam med mange involverte fra både Deloitte og Folkehelseinstituttet har vi fått sitte med en hånd på rattet i en historisk epoke i norsk historie. Deloitte har blant annet bistått med koordinering av vaksineoppdraget fra Helse- og omsorgsdepartementet, vært med å utarbeide presentasjoner, bistått med kommunikasjon og kartlagt hva andre land har gjort.

- Jeg tror alle som har bidratt fra Deloitte har opplevd dette som et svært givende prosjekt å være med på. Vi har sittet tett på diskusjonene som har preget mediebildet og det har vært gøy og lærerikt å ha innsikt i denne tematikken, som så mange jo har vært veldig opptatt av.

Hein Enger Halvorsen, Senior Manager i Deloitte

Deloitte har hjulpet til med med alt fra programledelse, organisering og struktur og støtte. Det har vært et omfattende arbeid uten veldig mange sammenlignbare prosjekter å lære av.

- Vi har også jobbet mye med anbefaling om bruk og oppfølging av bivirkninger fra Jansen- og Astrazeneca-vaksinene. Det var krevende kommunikasjonsmessig og skapte en del støy. I tillegg har dette med geografisk målrettet prioritering vært et hett tema; det å sende flere vaksiner til steder med mest smittetrykk. Her har mye av debatten også blitt politisk. Folkehelseinstituttet har gjort sine faglige vurderinger og kommet med sine forslag, men hvordan omfordelingen blir til slutt har også en politisk dimensjon.

- Det har hele veien vært et tett samspill og samarbeid mellom Helse- og omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og legemiddelverket, mfl. Det har til tider vært utfordrende å samarbeide med så mange eksterne aktører, men jeg synes vi fant en god form på det, avslutter Hein.

Share this insight

Currently reading

Bistod Folkehelseinstituttet med vaksinasjonsprogrammet

Read more Impact stories