4 min read

Sørget for vaksiner til 356 kommuner

356 kommuner, millioner av vaksiner og usikre prognoser. Deloitte hjalp til da den svært komplekse logistikken rundt vaksinedistribusjon skulle settes til livs.

- Kollega Oddvar Snipsøyr ringte meg den 2. januar, det var en lørdag. Den 3. januar hadde vi møte med Jasper Littman og Knut Jønsrud i FHI og mandag morgen den 4. januar stilte vi opp med fullt team, klare for oppdrag.

Det forteller Karl Martin Karlsen, Director i Deloitte Norge som var prosjektleder og en av dem som har vært tettest på prosjektet med vaksinedistribusjonen i Norge.

- Det har vært et særegent prosjekt på mange måter. Klokken 16.00 en torsdag kan for eksempel regjeringen ha etterspurt en vurdering som skal ligge klar til klokken 12.00 dagen etter. Da har det bare vært å avlyse kveldens date, sier Karl Martin Karlsen med et smil.

Han har vært med på å lage en fordelingsmodell for distribusjonen av vaksiner i Norges 356 kommuner, både påvirket av faglige og politiske vurderinger og føringer.

FHI måtte blant annet bestemme rekkefølge og prioritering for vaksinering. Hvem skal få først?

- Modellen vi laget sørget for å ivareta dette på en måte som hele tiden sikret at fordelingen raskt kunne oppdateres i henhold til gjeldende prioritering av ulike befolkningsgrupper, sier Karl Martin.

Vanlig logistikk handler om å fylle et eksisterende behov. Logistikken vedrørende koronavaksinasjonen har imidlertid vært langt mer komplekst enn som så.

  • Ulike vaksiner som må fraktes og oppbevares på ulik temperatur
  • Usikre prognoser med tanke på hvor mange vaksiner som kom fra uke til uke
  • Antallet uker mellom dose 1 og dose 2
  • Vaksiner som ble trukket (eksempelvis AstraZeneca)
  • Produksjonsproblemer for enkelte vaksineprodusenter

Alt dette er med på å gjøre verdikjeden kompleks.

- Krydret med stadige forandringer

I prosjektets startfase omfattet teamet fra Deloitte fem personer, men utvidet seg raskt i takt med nye ansvarsområder og forespørsler fra FHI. Samlet har totalt 12 ressurser med ulike ekspertiseområder fra avdelingene Consulting og Financial Advisory bistått i gjennomføringen av prosjektet. To av personene som var med helt fra start var Henrik Struksnæs fra Financial Advisory og Maria Aase fra Consulting. Prosjektteamet besto av ressurser som dekket kompetanse områdene financial modellering, supply chain og artificial intelligence.

- Hele veien har prosessen blitt krydret med stadige forandringer. Både hva angår inngående saldo, altså hvor mange vaksiner Norge mottar, politiske beslutninger og godkjenninger av vaksinetyper, sier Henrik Struksnæs.

- Som følge av de hyppige premissendringene og korte tidsfrister så har en essensiell egenskap ved modellen vært fleksibilitet. Et eksempel på dette var i forbindelse med at Geir Bukholm skulle delta på Debatten på NRK en torsdags kveld. Vi fikk forespørsel om å utføre noen analyser samme dag klokken 16, og de måtte være klare innen Debatten startet klokken 21. I slike situasjoner var det viktig at modellen enkelt kunne endres til å vise resultatene av nye vaksinescenarier, sier Maria Aase.

Mange helge- og kveldsplaner har blitt avlyst til fordel for prosjektet, men samtidig så har det vært motiverende å se verdien og effekten av det man gjorde, tilføyer Maria Aase.

Slik har det blitt transportert og lagret

Deloitte har blant annet bistått med å oppdatere og visualisere FHIs vaksinekalender og de har sittet tett på teamet i FHI og vært med på å forme underlagene de har tatt med seg videre til den politiske toppledelsen.

Modellen for distribusjon har vært så sensitiv at 1000 forspilte doser har påvirket modellen ganske mye, forteller Henrik. Da Astrazeneca ble trukket, hadde det dermed store konsekvenser for logistikken.

- Verdikjeden her har vært kompleks. For Pfizer har vaksinene gått ut til 14 sykehusapotek, og så videre til kommunene derfra. I Nord-Norge vil for eksempel et fly med vaksiner lande, vaksinene fraktes til sykehusapoteket i Tromsø, og så kjøres det i bil fra apoteket til kommunene.

For Moderna var det annerledes. Der ble alt sendt til sentrallageret til FHI og transportert videre derfra. I tillegg skulle Pfizer lagres på -70 grader og Moderna på -20.

Deloitte har også bidratt med å gjøre en studie av hvor mange vaksiner som kunne bevege seg i verdikjeden i løpet av en periode på en uke, og kom frem til at tallet var på cirka en million.

- På forsommeren viste det seg at disse anslagene var litt forsiktige, da systemet viste seg å tåle litt mer enn en million i løpet av en uke. Alt dette er en del av kompleksiteten i logistikken, sier Karl Martin Karlsen.

Det kommer nok til å ta lang tid før man får mulighet til å bidra på et prosjekt som har så mye å si for så mange, og som stort sett alle i Norge har en mening om.

Share this insight

Currently reading

Sørget for vaksiner til 356 kommuner

Read more Impact stories