3 min read

Digital forenkling av pandemihåndteringen

Siden våren 2021 har Deloitte jobbet med digitale løsninger for å sørge for bedre flyt i enkelte deler av pandemihåndteringen.

Overordnet har Deloitte jobbet tett på Helsedirektoratet med både hele TISK IKT-programmet og fire prosjekter i programmet: Koronasertifikat, kontaktregister for kommuneoverlegene, informasjon i forbindelse med testing ved landegrensene og distribusjon av hurtigtester.

TISK IKT programmet

Helsedirektoratet har hatt ansvar for å koordinere og lede utviklingen av en rekke digitale løsninger som gjorde det lettere for både myndigheter og befolkning å håndtere pandemien. Oppgavene ble samlet i et program – TISK IKT – hvor både Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, Norsk helsenett, Direktoratet for ehelse, KS, Helse Sør-Øst, Sykehuspartner, Digitaliseringsdirektoratet, Skatteetaten og politiet samarbeidet tett.
Emma Storm var uvurderlig programstøtte for TISK IKT.

– Det har vært inspirerende og lærerikt å få jobbe sammen med så mange dyktige folk fra hele helsesektoren. Det er interessant å se hvordan pandemien som en «felles fiende» har bidratt til bedre samarbeid mellom virksomhetene og en smidigere arbeidsform med trinnvise lanseringer, risikovilje og raske avklaringer.

Emma Storm, Senior Consultant i Deloitte

Utviklet koronasertifikat

Koronasertifikatprosjektet besto i å utvikle og implementere et digitalt koronasertifikat over Helse Norge portalen, som vil kunne dokumentere gjennomgått COVID 19 sykdom, testresultater og vaksinasjonsstatus for alle som oppholder seg i Norge.

Koronasertifikatprosjektet ble ledet av leder av Consulting i Deloitte Norge, Cecilia Flatum. I tillegg hadde hun uvurderlig hjelp fra Emma Storm som bistod både med koronasertifikat og hele TISK IKT-porteføljen.

Digitaliserte grensetestene

Prosjektet prøvesvar for utenlandske statsborgere og hurtigtester, besto i å etablere digitale løsninger for å kunne gi test resultater fra COVID 19 tester til utenlandske statsborgere, samt å kunne gi raske prøvesvar i forbindelse med grensepassering. Prosjektet var en viktig komponent i arbeidet med den såkalte Hurtigtestportalen.

Prøvesvar-prosjektet ble ledet av Karl Martin Karlsen, med svært god støtte fra Julie Norveel.

- Kommer du til grensen nå, registrerer du deg og logger inn på en portal, eller så får du en SMS med en kode som gjør at du kan lese resultatet av testet, sier Karl Martin.

Forenklet kontakt

Prosjekt kontaktregister for kommuneoverleger besto i å etablere et register som gir generisk kontaktinformasjon til kommuneoverlege funksjonen i alle 356 kommuner i Norge, mulighet for fremtidig autoriseringsløsning for leger inn mot Sykdomspuls (FHIs informasjonsverktøy for smittesporing) og fremtidig sikker kommunikasjonsløsning.

Hvis en kommuneoverlege nå får vite at en person har testet positivt i egen kommune, men er hjemboende i eller på andre måter har kontaktpunkter i en annen kommune, er det nå enklere enn tidligere å nå en kollega i en annen kommune med denne informasjonen.

- Det er et generisk register som ikke er knyttet opp til hver og en kommuneoverlege, men til et kontaktpunkt i kommunen, forklarer Karl Martin.

Kontaktregister-prosjektet ble ledet av Karl Martin Karlsen, med svært god støtte fra Julie Norveel.

Anskaffelse og distribusjon av hurtigtester

Prosjekt Hurtigtester besto i å anskaffe og distribuere flere millioner COVID 19 Antigen hurtigtester til alle 356 kommuner, ulike legeklinikker og sykehus.

Mai Linn Chuaynoo var en uvurderlig støtte for Helsedirektoratet med å sikre at alle hurtigtester ble distribuert til riktig mottaker så raskt som mulig for å møte behovet i pandemien.

Deloitte bisto videre i gjennomføringen av anskaffelsene av hurtigtestene, som ble gjort av Sykehusinnkjøp HF på oppdrag fra Helsedirektoratet.

- Dette er jo offentlig anskaffelser med strenge krav til gjennomføring, men hvor det samtidig var et poeng å sikre at rammekontraktene ble fleksible nok til å passe den bruken de er ment for, påpeker Karl Martin Karlsen som bisto med dette.

Share this insight

Currently reading

Digital forenkling av pandemihåndteringen

Read more Impact stories