Medarbeidere

Deloittes viktigste verdiskapning skjer i møte mellom våre klienters behov og våre medarbeideres leveranser. Derfor er medarbeidernes kompetanse og engasjement viktig for oss. Vi har de siste årene økt innsatsen for å utvikle vår organisasjon gjennom rekruttering og utvikling av ledere og medarbeidere.

Vi investerer i mangfold og inkludering

Våre ansatte skal oppleve engasjement og personlig utvikling

Vi vil være en omsorgsfull organisasjon

Det er viktig for oss å bygge tillit

– Veldig mange av dem som starter på utdanningen sin nå, vil kunne velge jobber vi ikke vet om i dag. Samfunnet vårt avhenger derfor av stadig fornyet kompetanse, og her har kunnskapsbedriften Deloitte en viktig rolle å spille.

Eva Gjøvikli, Leder for HR i Deloitte Norge