1 min read

Unni-Renate og Mats – ni år med regelmessige samtaler

Siden 2011 har Unni-Renate hjulpet Mats med å navigere seg trygt gjennom en jungel av arbeidsoppgaver. I ni år har de hatt regelmessige samtaler over en kaffekopp, der Unni-Renate har inntatt rollen som coach.

Suksessoppskriften i deres relasjon som coach og såkalt coachee er å bygge tillit, gi og få tilbakemeldinger, tørre å si ifra og å være åpne om hvordan man faktisk har det på jobb. Det er også viktig å snakke om hvordan man skal jobbe sammen om coachees utviklingsplaner, hvordan jobbe med sine styrker så ofte som mulig, sette mål og iverksette tiltak for å nå målene.

Coach bidrar til karriereutvikling

De to husker særlig godt det siste året før Mats ble Manager.

– Det var et kjempestort år, hvor vi jobbet systematisk for at Mats skulle klare å få opprykk. Vi hadde samtaler minst en gang i måneden, og jobbet strukturert for at han skulle nå det målet

Unni-Renate Moe

Mats trekker frem at et av målene hans var å bli flinkere til å delegere oppgaver.

– Man vet man bør delegere mer for å ikke få nye oppgaver oppå det man allerede har, men det er ikke alltid så lett å snakke om hvordan man får det til. Så jeg satte det som et mål. Jeg hadde akkurat fått mitt første barn, så det handlet også om å få kontroll på arbeidsmengden.

– Han har blitt veldig god på det nå. Det kommer fine tilbakemeldinger fra medarbeiderne om at de får delegert oppgaver som de synes passer dem, sier Unni-Renate.

Manager ble han, og delegeringen går nå som smurt.

Gjensidig utbytte

– Jeg setter veldig pris på de direkte tilbakemeldingene Unni-Renate gir. En langvarig relasjon styrker coachopplevelsen og det jeg får ut av det.

Unni-Renate forteller at hun også selv har fått stort utbytte av å være Coach.

– Jeg synes det er veldig spennende å følge Mats og utfordre ham, og jeg må også selv tenke over hva jeg ville ha svart på spørsmålene jeg stiller ham. Så jeg lærer mye av det. Det er veldig gøy å coache en ambisiøs person som Mats, og hjelpe ham å komme dit han skal, sier hun, og påpeker at hun som kontorleder også setter pris på å bli coachet selv.

Share this insight

Currently reading

Unni-Renate og Mats – ni år med regelmessige samtaler

Read more Impact stories