1 min read

Hanne og Mathias om tiden i foreldrepermisjon

På sikt tror vi at en jevnere fordeling av foreldrepermisjon vil føre til en bedre kjønnsbalanse både i arbeidslivet og på hjemmebane. I løpet av FY21 ble det i Deloitte Norge tatt ut 2619 uker foreldrepermisjon. Kvinner står for 71 og menn for 29 prosent av uttaket av foreldrepermisjonen.

Tall fra NAV for kalenderåret 2020 viser at kvinner står for 66 prosent og menn for 34 prosent av foreldrepermisjoner. Vi har lykkes med noe på dette området, men vi jobber videre for god og balansert coaching/personaloppfølging, ledertrening og god oppfølging i permisjonstiden for å jevne ut forskjellene enda mer. Vi oppmuntrer fedre til å ta mer foreldrepermisjon og at både fedre og mødre kan satse på karriere i Deloitte i kombinasjon med foreldreansvar.

Hanne om tiden i mammaperm – Flinke kollegaer gjorde at jeg kunne slippe det jeg holdt på med og nyte permisjonen, vel vitende om at det var i gode hender

Hanne Solem er senior manager og leder for klima og bærekraft i Consulting. Hun har jobbet i Deloitte siden 2012. Nå er hun i permisjon etter at hun i juni ble mamma for andre gang til lille Hedda Sofie. Nå storkoser familien seg med den nye tilværelsen som familie på fire.

- Med førstemann tok jeg gradert permisjon og jobbet 20 prosent fra babyen var cirka seks uker. Da ønsket jeg å være litt mer «på». Deloitte viste stor fleksibilitet for å tilrettelegge for mine ønsker om å kombinere den nye mammatilværelsen med jobb, som da jeg etter rundt 10 måneder begynte å jobbe 100 prosent igjen, og likevel fortsatte med babysvømming. Det betydde mye for meg, og vi fortsatte med det helt til Covid stengte svømmingen da han var halvannet år. Denne gangen ønsket jeg å ta et større avbrekk, og være lengre i babybobla. Dette viser at det ikke er noen fasit, og at det er mange måter å gjøre det på.

Med en prosjektbasert hverdag og flinke kollegaer er konsulenttilværelsen godt tilrettelagt for en gradvis overlevering av prosjekter og ansvar. Hanne opplevde en fin overgang fra tiden i jobb til mammapermisjon.

- Jeg opplevde en stor omsorg og fleksibilitet for å stå i jobb da jeg var gravid, og overgangen fra jobb til permisjon gikk knirkefritt. Nå var det jo corona og hjemmekontor, som også gjorde det mer overkommelig i de delene av svangerskapet da jeg ikke var helt på topp! Det hendte jeg måtte si til gode kollegaer før møter at «hvis jeg skrur av kameraet er det fordi jeg må spy, så da må du styre showet videre til jeg er på igjen». Det har vi ledd mye av, og med flinke kollegaer går det meste bra. De gjorde at jeg kunne stå fullt i jobb frem til permisjonen, og vite med sikkerhet at det jeg leverte fra meg var i gode hender. Det var viktig for meg.

Fremover nå skal Hanne nyte permisjonen og tiden med Hedda Sofie. Likevel har hun et par ting i løpet av høsten som hun gleder seg til å delta på.

- Jeg ønsker å bidra på enkelte aktiviteter gjennom permisjonen. Jeg skal blant annet delta på Handelskonferansen, spille inn en podcast og være med i et par kundemøter for å holde relasjoner varme. Dette er selvsagt på eget initiativ, og jeg setter pris på å kunne velge det selv og at det tilrettelegges for det. Når man brenner for noe og jobber med spennende ting, så er det gøy å få lov til å følge litt med fra sidelinjen.

Men først og fremst skal Hanne nyte å være i babybobla og fokusere på lille Hedda Sofie og storebror Hans Herman.

Mathias om pappapermen: – Takknemlig for muligheten til å ta en så lang permisjon hvor jeg kunne fokusere fullt og helt på Gustav

Mathias Sagvik er revisor i Deloitte og pappa til Gustav. Han tok foreldrepermisjonen sin fra desember 2020 til juni 2021.

– Jeg er takknemlig for at jeg fikk muligheten til å ta en såpass lang permisjon hvor jeg kunne fokusere fullt og helt på Gustav, sier Mathias.

Etter 21 uker med foreldrepermisjon kom Mathias tilbake i jobb i Audit & Assurance i Deloitte.

Når du jobber i revisjon har du langsiktig samarbeid med klienter, hvordan løste du dette i permisjonstiden?

– Jeg har flere klienter jeg har samarbeidet med lenge og som jeg ønsket å fortsette samarbeidet med når jeg var tilbake fra permisjon, men i permisjonstiden ønsket jeg å fokusere fullt og helt på Gustav. Jeg møtte stor forståelse for dette både fra klientene og kollegene mine, og vi startet tidlig med å planlegge for mitt fravær. Det ble da helt uproblematisk å være borte så lenge. Da jeg kom tilbake etter permisjonen fikk jeg full oppdatering på klientene mine, og det bidro til at jeg opplevde overgangen tilbake til jobb som enkel.

Hva har Deloitte bidratt med for at du fikk dette til på en god måte?

– Deloitte la til rette for at jeg kunne få være så inkludert som jeg ønsket i det som skjedde på jobb. Jeg ønsket som nevnt å fokusere fullt og helt på Gustav, og det fikk jeg til blant annet ved at Deloitte sørget for at andre kolleger tok mine oppgaver i permisjonen. Jeg opplevde ikke noe arbeidspress eller forventninger om at jeg måtte arbeide under permisjonstiden fra Deloitte sin side, og jeg kunne nyte permisjonen til det fulle.

Hvordan er det å være fulltidspappa?

– Det var helt fantastisk å være fulltidspappa, selv om det selvfølgelig også er krevende og slitsomt til tider. Jeg er så glad for at jeg fikk muligheten til å tilbringe så mye tid med sønnen min. Jeg opplevde at jeg kom nærmere Gustav og at jeg utviklet meg som pappa. Dette var også en periode hvor Gustav utviklet seg mye, og det var gøy å følge ham så tett.

Og da du kom tilbake i jobb, hvordan fikk du kabalen til å gå opp?

– Gustav begynte i barnehagen i august, og Joanna og jeg giftet oss nå i begynnelsen av september. Så vi har ikke egentlig kommet helt i gang med småbarnshverdagen og kabalen den innebærer. Men vi har lagt en plan for hvordan vi skal strukturere dagene fremover, blant annet skal vi dele på levering og henting i barnehagen samt planlegge hverdagene godt i vår felles kalender. Prioritering av tiden blir viktigere enn før. På jobb er jeg innstilt på å i større grad enn tidligere å prioritere hvilke oppgaver og muligheter jeg kan si ja til, og hvilke jeg må takke nei til. Jeg opplever at det er stor aksept i Deloitte for at man er i ulike livssituasjoner, og at man har ulikt behov for balanse mellom jobb og fritid. Så gjenstår det selvfølgelig å se om kabalen vår går opp eller om vi må stokke kortene på nytt.

Share this insight

Currently reading

Hanne og Mathias om tiden i foreldrepermisjon

Read more Impact stories