2 min read

Omvent mentorprogram

Hvordan kan vi skape et mangfoldig og inkluderende miljø der alle kan lykkes?

I april 2021 lanserte Catalysts og Deloitte et unikt omvendt mentorprogram. I programmet blir ti heldige ledere i Deloitte matchet med mentorer, som er unge studenter (eller tidligere studenter) med en flerkulturell bakgrunn. Gjennom et ni måneders program er det lagt opp til en rekke strukturerte samtaler der mentorparene utforsker temaer som ubevisste holdninger, styrker, utfordringer og målsettinger innen mangfold. I tillegg er det lagt opp til noen fellessamlinger der lederne får hjelp til å utvide sin horisont og innblikk i hvordan personer som er annerledes fra majoriteten i Deloitte, opplever samfunnet og arbeidslivet.

- Dette programmet er helt unikt. Hverken vi eller vår samarbeidspartner Catalyst, som til vanlig jobber med mentorering for bedre mangfold og inkludering, har hørt om et lignende program. At ti unge, flerkulturelle mennesker ønsker å stille opp som mentorer for våre Deloitte-ledere er helt fantastisk, og våre deltakere sier de har lært mye allerede fra første samtale med sin mentor. Disse mentorene og dette programmet kommer til å bringe oss et godt stykke videre på veien til å bli en mangfoldig og inkluderende organisasjon, forteller Annette Johnsen Solberg som er ansvarlig for programmet.

Målet med programmet er at lederne våre får økt sin mangfoldskompetanse og innsikt i hvordan bli en enda mer inkluderende leder. Samtidig får de unge mentorene kjennskap til Deloitte som organisasjon og kan bygge et profesjonelt nettverk, noe som personer med en flerkulturell bakgrunn ikke alltid opplever å ha tilgang til.

- Skal vi få de beste hodene, må også de talentene som har en mer mangfoldig bakgrunn se på oss som en attraktiv arbeidsgiver. Selv om vi rekrutterer mer utradisjonelt enn før, må vi som ledere også ha kompetansen til å lede mangfoldet hvis vi skal å kunne holde på talentene.

Sjur Gaaseide, CEO i Deloitte Norge

- Samtidig handler dette også om vårt samfunnsansvar. Vi skal som en viktig samfunnsaktør bruke de mulighetene vi har til å skape et mer mangfoldig og inkluderende næringsliv, sier Sjur.

Kjersti Stathopoulou, partner i Risk Advisory, er en av våre ledere som deltar i programmet.

- Denne innsikten vil vi bruke strukturelt til å forstå hvordan vi kan tiltrekke oss enda flere mennesker med mangfoldig bakgrunn, lære mer om hvordan vi kan videreutvikle vår organisasjonskultur og legge til rette for at absolutt alle kan trives og lykkes, sier Kjersti.

Share this insight