4 min read

Vi vil være en omsorgsfull organisasjon

Som arbeidsgiver er vi opptatt av at våre medarbeidere har god helse i alle faser av livet. Et godt arbeidsmiljø er forebyggende. I tillegg ønsker vi å støtte våre medarbeidere i å holde seg i form, være aktive blant annet gjennom å benytte seg av forskjellige aktivitetstilbud. Vi ønsker å støtte dem som opplever sykdomsperioder eller har behov for helsehjelp. Derfor tilbyr vi ekstra bistand dersom sykdom inntreffer. Tett oppfølging kan bidra til at man kommer raskere tilbake på jobb og blir raskere frisk. Vi ønsker også å legge til rette for medarbeidere som får og har barn, slik at de kan kombinere jobb i Deloitte og familie på en måte som ivaretar fysisk og psykisk velvære.

Hva gjør vi for at våre medarbeidere skal oppleve fysisk og psykisk velvære i alle faser av livet?

Vi tilbyr støtte til trening med et årlig beløp til alle medarbeidere som ønsker det. I forretningsåret 2020-21 var det 615 medarbeidere som benyttet seg av dette. Det blir gitt årlige faste bidrag til ulike sportslige aktiviteter som organiseres av medarbeidere selv. Arrangementene er varierte og kan innebære alt fra ukentlige fotballtreninger, gruppetreninger og innebandy, til arrangementer som kajakk-kurs, surfeturer, toppturer, løpeteknikk-kurs, curling, brettseiling og fallskjermhopping.

I løpet av det siste året har alle våre ansatte fått tilbud om trening virtuelt mens vi jobbet hjemmefra. Det startet med ukentlige styrketreningsøkter via Teams og ble utvidet med yoga og korte energipauser for å strekke og tøye flere ganger i uken.

Motivasjon på hjemmekontor

Medarbeiderne har fått veiledning til hvordan å rigge seg best til på hjemmekontoret, og via flere seminarer og en guidebok har de fått gode tips og veiledning til hvordan den «nye» hverdagen med å jobbe hjemmefra kan håndteres. Vi har endret standardtider på møter i outlook til 25 og 50 minutter istdenfor 30 og 60 minutter, slik at ansatte får en liten pause mellom møter. Medarbeidere har også blitt oppfordret til å benytte seg av «walk & talk» i møter hvor det er mulig, enten hvis det er noe som kun skal diskuteres, eller i de møter hvor man kun hører på.

Rask og tilgjengelig helsehjelp holder oss friskere

I Deloitte har vi et lavt sykefravær. I forrige forretningsår var det på 2,4 prosent, noe som er en reduksjon fra året før med fem prosentpoeng, til tross for Covid-19. Vi har gode støtteordninger for dem som har behov for det i en sykdomsperiode. Helseforsikringen gjennom DNB dekker utgifter til utredning og behandling hos privat legespesialist. Forsikringen dekker også behandling hos psykolog og fysikalsk behandling. Den dekker også bruk av appen Eyr, som gir enkel legekonsultasjon, henvisninger og resepter via mobilen. Videre finnes også en tilgjengelig helsetelefon som kan gi hjelp, råd, henvisninger og legeerklæringer døgnet rundt for alle faste medlemmer i husstanden. Forsikringen dekker også assistanse i krisesituasjon/ psykologisk førstehjelp. Deloitte har en god bedriftslegeordning der vi tilbyr frivillige helsesjekker for samtlige medarbeidere. Ansatte over 55 år innkalles hvert år, alle medarbeidere innkalles hvert tredje år. Vi har også en samtaletjeneste med en prest/sjelesørger som ansatte kan kontakte.


Vi gir lønn og ferie i forbindelse med sykmelding

Våre medarbeidere skal ha gode betingelser dersom de blir rammet av sykdom. Det første året med sykmelding mottar derfor den ansatte full lønn. I tillegg har vi en forsikringsordning som gir noe kompensasjon utover utbetaling fra NAV dersom sykmeldingen varer utover ett år. Medarbeider får full ferie med lønn i året etter langtidssykefravær med sykemelding.

Småbarnsforeldre skal ha gode ordninger i Deloitte

Vi tilrettelegger arbeidsforholdet på en best mulig måte for medarbeidere i ulike livsfaser. Det vil for de fleste være faser i livet der man har andre behov for tilrettelegging, hvor vi gir mulighet for fleksibilitet og tilpasning. Vi anser tilrettelegging for småbarnsforeldre som et viktig element i dette arbeidet.

Vi jobber kontinuerlig med å gjøre forholdene gode for småbarnsforeldre. Vi har ofte hektiske dager og viktige leveranser for kunder, men fleksibel arbeidstid og -sted gjør at det er mulig å flekse, variere mellom korte og lange dager eller jobbe hjemmefra. Vi har gode IT-systemer, teknologi for virtuelle møter og chattekanaler som støtter opp om dette. Likevel har vi fremdeles mye å gjøre på dette området.


Share this insight

Currently reading

Vi vil være en omsorgsfull organisasjon

Read more Impact stories