Samfunn

Som en stor næringslivsaktør ønsker Deloitte å gi tilbake til samfunnet. Bærekraft og samfunnsansvar står derfor sentralt i vår forretningsvirksomhet og er forankret i vårt formål om å utgjøre en forskjell - for våre kunder, for våre ansatte og for samfunnet rundt oss. Vi har satt oss høye ambisjoner og jobber målrettet i hele virksomheten og i vårt nettverk med et bredt spekter av aktiviteter og initiativer innenfor klima, bærekraft og samfunnsansvar.

Samfunnsansvar

Klima- og miljøhensyn

CFO Sustainability Network

Samfunnsnyttige prosjekter

Frivillighet og medarbeiderengasjement

- Vi må jobbe sammen for å oppnå endring – og vi må stadig strekke oss lenger! Ved aktivering av vår egen virksomhet, våre strategiske partnerskap og tilrettelegging av møteplasser for dialog og samarbeid, kan vi i fellesskap virkelig «make an impact that matters»

Tone Indrebø Næs, leder for samfunnsansvar og bærekraft i Deloitte Norge.

Våre partnerskap

FNs bærekraftsmål krever store systemendringer som må løses gjennom partnerskap mellom private bedrifter, det offentlige og sivilsamfunnet.

Vi er stolt samarbeidspartner med flere ideelle organisasjoner, sosiale entreprenører, universiteter og høyskoler og ikke-kommersielle debattarenaer.

Leger Uten Grenser

Kirkens Bymisjon

Sosiale entreprenører

Stemmer