1 min read

Frivillighet og medarbeiderengasjement

Fra global ambisjon til lokal handling

Hvert år deltar Deloitte-ansatte i hele verden på IMPACT Day for å utgjøre en forskjell i nærmiljøet sitt. IMPACT Day er en del av Deloittes globale satsing på samfunnsansvar og bærekraft, og gir ansatte mulighet til å bruke sine ferdigheter, sitt engasjement og sin tid til å bidra i lokalsamfunnet sammen med kollegaer. I 2020 deltok 180 medarbeidere i Deloitte Norge på IMPACT Day, i alt ble det 1300 arbeidstimer med engasjement for lokalsamfunnene våre.

Kirkens Bymisjon - Engasjerte medarbeidere ved flere kontorer

Nasjonal strikkedugnad:

Hver høst bidrar Deloitte-ansatte i det som skal være årets varmeste dag i regi av Kirkens Bymisjon. Nystrikkede oransje skjerf representerer varme og inkludering i mørketiden, og symboliserer solidaritet med dem som av ulike årsaker ikke har det så godt. Deloitte-kontorer over hele landet har i år som tidligere år tatt frem strikkepinnene for å produsere oransje skjerf.

- Mange kontor har allerede vært med på dugnaden i flere år. Det er mange ivrige strikkere på kontorene rundt om. Ildsjeler står for utdeling av garn og overlevering av skjerfene til sin lokale Kirkens Bymisjon, forteller Cecilie Bergheim Brandvold fra økonomiavdelingen.


- Vi er med fordi vi mener ønsket om et varmere og mer inkluderende samfunn, lokalt og nasjonalt, er i tråd med de verdiene Deloitte og vårt samfunnsansvar skal representere. Dette er et tiltak som skaper stort engasjement blant våre kolleger, sier Iver Lykke, leder for Financial Advisory ved trondheimskontoret.


Trondheim: Sommerfest på Voll Gård

Trondheimskontoret har for femte året på rad gjennomført Impact Day-arrangement der de har deltatt som frivillige på Kirkens Bymisjons sommerfest for barn på besøksgården Voll Gård. Noe senere enn vanlig på grunn av Corona-situasjonen, men med smittevernstiltak var det mulig å gjennomføre festen.

Åtte ansatte stilte som frivillige og bidro blant annet med servering av pølser, saft og kake, køorganisering ved hestekjøring og sikkerhetsansvarlig ved hopping i høyet. Cirka 100 gjester var innom i løpet av de to timene sommerfesten varte.


Stavangerkontorets engasjement i Kirkens Bymisjon

Deloitte har i flere år hatt et samarbeid med Kirkens Bymisjon også i Stavanger, og i regi av dem har stavangerkontoret vært med på mange fine arrangementer. Hvert år er Deloitte fast bidragsyter under Kirkens Bymisjons grillfest i august måned og julebord i desember. Her hjelper Deloitte til med det praktiske, rydder og ordner, og mingler med gjestene.

Grillfesten i august 2020 ble arrangert i tråd med smittevernreglene på tidspunktet, og det var tre ansatte fra Deloitte Stavanger som bidro som frivillige. Vår rolle var å hjelpe til med maten, servere gjestene, og ikke minst snakke og kose oss sammen.

Bergen: Ga råd til 200 unge entreprenører på Impact Day

200 elever fordelt på 43 ungdomsbedrifter fikk i oktober 2020 hjelp av Deloitte Bergen i startgropen av arbeidet med å etablere en bedrift. Det ble ikke bare lærerikt for elevene, men også motiverende for de involverte Deloitte-ansatte.

Les om dette og eksempler på hvordan vi støtter sosiale entrepenører her.

Share this insight

Currently reading

Frivillighet og medarbeiderengasjement

Read more Impact stories