1 min read

Samfunnsnyttige prosjekter

Vi deler vår kompetanse med samfunnet

Deloitte Impact Foundation gjør det mulig for Deloittes ansatte å bruke sin kompetanse, sitt engasjement og sine nettverk til å levere pro bono-tjenester som bidrar til FNs bærekraftsmål.

– Gjennom Impact Foundation kan ansatte søke om å få arbeidstid til å bidra til å løse viktige samfunnsutfordringer som de brenner for, sier Hanne Solem, leder for samfunnsansvar og bærekraft i Deloitte Norge.

Deloitte i Norge har tildelt ansatte omtrent 6000 pro bono-timer til ulike samfunnsnyttige prosjekter gjennom Deloitte Impact Foundation.

Wemunity

Da Covid-19-krisen traff Norge våren 2020 jobbet Deloitte i samarbeid med New & Company og flere andre selskaper for å utvikle en plattform for å mobilisere immune frivillige i krisetiden. Det ble blant annet omtalt i Dagens Næringsliv.

Deloitte er et av flere selskaper som har inngått et samarbeid med New & Company for å realisere plattformen Wemunity. Plattformen tilrettelegger for koordinering og matching av behov og immune, for å avlaste helsesektoren. Vil menneskene som ble friske etter å ha hatt coronaviruset være immune? Kan vi i så fall lage en plattform der immune borgere melder seg frivillig til å yte assistanse til de syke? Dette kan avlaste byrden fra de offentlige helsetjenestene. Jo flere syke, og jo flere friske, desto mer borgerkapasitet. I tillegg til dette gir appen Wemunity et sikkerhetsnett for familier i karantene og hjelper syke mennesker.

Les mer om appen her.

Ferd Social Impact

For andre året på rad har Deloitte bistått Ferds Social Impact med deres startup-program. Programmet har blant annet som mål å bistå til etablering, utvikling og realisering av startup-virksomheter som har et sosialt formål, i tillegg til å være økonomisk bærekraftige. De virksomhetene som får være med må ha, og kunne måles på, minst to bunnlinjer: Både sosial effekt (impact) og økonomisk levedyktige. Programmet har også startet på nordisk nivå (Norge, Danmark, Sverige, Finland og Island).

Deloitte har bistått Ferd Social Impact med vurderinger og utvelgelse av kandidater (virksomheter) til programmet. Vi har også bistått de ti virksomhetene som har deltatt i programmet innen to hovedområder:

  • Økonomi- og regnskapsforståelse for virksomhetene. Både opplæring og utvikling for virksomhetene og deres ansatte og konkret rådgivning, herunder vedrørende budsjett og planlegging. Hver virksomhet har hatt et dedikert team fra Deloitte.
  • Juridisk rådgivning, herunder skatt og avgift. Vurdering av virksomhetsform, bistand med utarbeidelse av aksjonæravtaler/partneravtaler, forhandleravtaler, immaterielle rettigheter og personvern. Hver virksomhet har hatt en dedikert advokat som har bistått, og som ved behov benyttet seg av andre kollegers spisskompetanse i Deloitte advokatfirma.

– Tilbakemeldingen har vært at vår pro bono-bistand har vært av stor betydning for at disse startup-virksomhetene skal klare å realisere sine visjoner og planer, slik at de kan bli en bærekraftig realitet, sier Tore Paulshus, leder for Tax & Legal i Deloitte Norge.

TD Veen

TD Veen er en hub for sosialt entreprenørskap i Stavanger som knytter sammen et miljø av nyskapende bedrifter, gode investeringer og mennesker med sosialt engasjement. TD Veen har valgt å satse på sosialt entreprenørskap innen fire områder: Ungdom, rehabilitering, ren mat og redesign/gjenbruk.

Deloitte har hjulpet både TD Veen og Samfunnssentralen med å bygge opp tilbudet til de sosiale entreprenører som inngår i Samfunnssentralen. Vi tilbyr også våre tjenester med inntil ti timer per år per virksomhet til de sosiale entreprenører som inngår i Samfunnssentralen. Noe av dette gjøres via felles arrangementer i form av foredrag eller workshops for alle. Vi har også gjort en del betalt arbeid for de sosiale entreprenørene, etter hvert som de er blitt større og mer selvstendige.

Norges Idrettsforbund – Kapasitetsbygging

Norges Idrettsforbund (NIF) arbeider med mange idrettsorganisasjoner i Zambia, Zimbabwe og Malawi. De skal bidra til at samarbeidspartneres virksomhet og aktiviteter bygger på sunne og demokratiske prinsipper. De bistår partnerorganisasjonene i utvikling og implementering av prosedyrer knyttet til forvaltning, herunder håndtering av penger, budsjettering og regnskapsføring. I tillegg inkluderer godt styresett utvikling av retningslinjer knyttet til etikk og menneskerettigheter. Deloittes jobb i dette prosjektet var blant annet å forbedre rutinene hos NIFs partnere, for å sørge for god styring og hindre korrupsjon og misbruk av midler. Prosjektet bidro til god og effektiv forvaltning av offentlige bistandsmidler. Dette for å heve kvaliteten på rapporteringen til partnerne og ikke minst heve kompetansen knyttet til internkontroll og god forvaltning av mottatte tilskudd.

– Flere av organisasjonen vi hjalp var veldig takknemlige for bistanden og innspillene til forbedringer de mottok fra oss. De fremhevet tydelig at de ikke vant til å motta slik bistand fra sin lokale revisor, sier Helene Greeny i Deloitte Norge.

Share this insight

Currently reading

Samfunnsnyttige prosjekter

Read more Impact stories