2 min read

Kirkens Bymisjon

- Deloitte samarbeider med Kirkens Bymisjon for å gi noe tilbake til nærmiljøet, samtidig som vi legger til rette for medarbeiderengasjement og frivillighet for våre ansatte. Våre midler, kompetanse og ressurser skal bidra til kompetanseutvikling og verdiskaping i nærmiljøet, og vi er stolte av å være med å bidra til et bedre nabolag for alle.

Sjur Gaaseide, CEO i Deloitte Norge

Gjennom Nabosamarbeidet med Kirkens Bymisjon fremmer Deloitte sosialt entreprenørskap i nabolaget i Bjørvika i Oslo. Deloitte jobber også med Kirkens Bymisjon i Stavanger, Drammen, Trondheim og Tønsberg. Samarbeidet med Kirkens Bymisjon har hatt et sterkt fokus på kompetansedeling.

Kirkens Bymisjon «I jobb»

Et godt eksempel er det langsiktige pro bono-prosjektet med det sosiale entreprenørskapet «I jobb». Samarbeidet har som formål å bidra til et mer robust og bærekraftig arbeidstilbud. «I jobb» tilbyr arbeid som alternativ til rus. Målet er å legge til rette for at folk skal kunne løfte seg selv ved at de bidrar. Nylig har Kirkens Bymisjon kunnet åpne opp for flere mennesker på tiltakene deres. Dette har ført til stor glede og god stemning blant arbeiderne på «I jobb». Deloitte har hatt en sentral rolle i oppstarten av arbeidstilbudet «Tapeten», som er et av områdene innen «I jobb» i Oslo. Tidligere har Kirkens Bymisjon solgt julevarer i Deloittehuset. Slik ble det ikke i 2020, men de ønsket Deloitte velkommen til et digitalt julemarked.

- Det gleder meg at Kirkens Bymisjons tilbud endelig kan åpne ordentlig opp, og at arbeiderne igjen kan møtes på en trygg og sosial arbeidsplass. I en krevende tid, spesielt for de som allerede har det vanskelig, gjør det meg stolt at Deloitte bidrar til å gjøre noens hverdag litt enklere, sier Eline Solgaard, som koordinerer Deloittes strategiske samarbeid med Kirkens Bymisjon.

- Historiene vi hører fra Kirkens Bymisjon skaper sterke inntrykk, og det å bidra til anstendig arbeid for alle er utrolig fint. Gjennom samarbeidet som Deloitte har med Kirkens Bymisjon i flere byer, er vi med på å gjøre en viktig forskjell i samfunnet

Margrete Guthus, Partner i Deloitte.

Share this insight

Currently reading

Kirkens Bymisjon

Read more Impact stories