2 min read

Leger Uten Grenser

I 2013 inngikk Deloitte et langsiktig strategisk samarbeid med Leger Uten Grenser, og bidraget vårt har siden da gått til å støtte flere av Leger Uten Grenser sine prosjekter i ulike deler av verden.

Deloitte og Leger Uten Grensers respons på koronasituasjonen i India

At Covid-19 har slått skjevt ut på ulike land og folk, er det få som har vært vitne til på like nært hold som Leger Uten Grenser. Da pandemien var på sitt verste i India, fikk Deloitte også kjenne på det gjennom historier fra våre indiske kolleger. Deloittes globale CEO, Punit Renjen, stod i spissen og viste stor handlekraft ved å engasjere en rekke toppledere i USA til å bidra med å skaffe til veie livreddende helseutstyr til India.

Deloitte Norge besluttet innen kort tid at vi skulle støtte dugnaden, og Leger Uten Grenser ble fort en naturlig mottaker av en ekstraordinær støtte på 1 million kroner til å avhjelpe den utfordrende situasjonen i India. Basert på vårt lange samarbeid og kjennskap til Leger Uten Grenser, samt deres særskilte kompetanse rundt å respondere på kriser, var Leger Uten Grenser en naturlig og trygg måte å forvalte støtten til India på.

- Covid-19 har vist hvor avhengig man er av hverandre på tvers av landegrenser. I solidaritet med dem som er hardt rammet må også vi i Deloitte Norge bidra for at vi skal kunne legge denne pandemien bak oss. sier Sjur Gaaseide, CEO i Delooitte Norge.

Karine Norstrand, president i Leger Uten Grenser Norge, rettet en stor takk til alle i Deloitte for et viktig bidrag.

«Det gir oss trygghet og motivasjon å ha en samarbeidspartner som Deloitte i ryggen, som igjen støtter opp og bidrar utover det normale. For å gjøre denne jobben er finansieringen viktig for å kunne handle raskt» sier Karine Norstrand.

Kenema feltsykehus

Siden 2001 har Deloitte gitt et økonomisk bidrag til en samfunnsnyttig organisasjon i stedet for julegave til ansatte – på initiativ fra samfunnsengasjerte medarbeidere. For å sikre uavhengighet fra politiske interesser i sitt samfunnsoppdrag, skal størsteparten av Leger Uten Grenses midler alltid komme fra private givere. På denne måten kan de nå steder andre ikke kan nå og kan raskt rykke ut ved kriser.

Siden 2019 gikk Leger Uten Grenser og Deloitte inn for at det økonomiske bidraget skulle bli med på et unikt prosjekt som Leger Uten Grenser jobber med – å bygge et nytt feltsykehus i Kenema, Sierra Leone. Sykehuset bygges gjennom ulike moduler og utdanner parallelt lokale helsearbeidere gjennom MSF Academy. Prosjektet er et viktig tiltak for å bygge opp helsevesenet i Sierra Leone som mistet mange leger og sykepleiere under Ebola-krisen i 2014 og 2015.

Støtten bidrar til SDG 4 for god utdanning og SDG 8 for anstendig arbeid og økonomisk vekst, som er de prioriterte bærekraftsmålene for Deloittes arbeid med samfunnsansvar og bærekraft. Beslutningen om å gå målrettet inn for å støtte byggingen av ‘Hangha Hospital’ ble tatt i dialog mellom Leger Uten Grenser og Deloitte som del av arbeidet om å jobbe for både humanitære formål, men og å jobbe for Deloittes globale ambisjon om å bygge kompetanse gjennom WorldClass.

Share this insight

Currently reading

Leger Uten Grenser

Read more Impact stories