4 min read

Sosiale entreprenører

Gjennom samarbeid med sosiale entreprenører bidrar vi til å skape og skalere innovative løsninger på viktige samfunnsutfordringer.

Vi er også stolt kunde av sosiale entreprenører som leverer produkter og tjenester som vår virksomhet trenger. Gjennom Nabosamarbeidet med Kirkens Bymisjon fremmer Deloitte sosialt entreprenørskap i nabolaget i Bjørvika i Oslo. Prosjekt «Tapeten», et av mange tiltak i «I jobb», startet i 2014 da Deloittes engasjement sikret oppstart av det nye arbeidstilbudet som driftes i regi av Kirkens Bymisjon. Virksomheten startet produksjon og salg av notisbøker som bindes inn med vakre tapetrester. Siden den gang har virksomheten utviklet seg til å omfatte flere produkter.

Vårt samarbeid med sosiale entreprenører har ulik form, fra oppstartshjelp til pro bono-bistand. Deloitte har for eksempel i 2020/2021 bistått de sosiale entreprenørene i Social StartUp med en akselerator som ligger under Ferd Sosiale Entreprenører, med kompetanse innen økonomiske og juridiske spørsmål.

Ferds Social StartUp

For tredje året på rad har Deloitte bistått Ferds Social Impact med deres StartUp-program. Programmet har blant annet som mål å bistå til etablering, utvikling og realisering av startup virksomheter som har et sosialt formål, i tillegg til å være økonomisk bærekraftige. De-virksomheter som får være med må ha og kunne måles på minst to bunnlinjer, både sosial effekt (impact) og økonomisk levedyktige. Programmet er nå også etablert på nordisk nivå (Norge, Danmark, Sverige, Finland og Island).

Deloitte har bistått Ferd Social Impact med vurdering og utvelgelse av kandidater (virksomheter) for programmet. Vi har også bistått de ti virksomhetene som har deltatt inn i programmet innen to hovedområder:

  1. Økonomi og regnskapsforståelse for virksomhetene. Både opplæring/utvikling for virksomhetene og deres ansatte og konkret rådgivning, herunder vedrørende budsjett og planlegging. Hver virksomhet har hatt et dedikert team fra Deloitte.
  2. Juridisk rådgivning, herunder tax. Vurdering av virksomhetsform (selskapsform). Bistand med utarbeidelse av aksjonæravtaler/partrneravtaler, forhandleravtaler, immaterielle rettigheter, personvern/GDPR. Hver virksomhet har hatt en dedikert advokat som har bistått, og ved behov trukket på annen spisskompetanse i Deloitte Advokatfirma.

Deloitte Advokatfirma AS har bidratt med juridisk rådgivning

Deloitte Advokatfirma AS har stilt fem advokatfullmektiger til rådighet for selskapene i Impact StartUp. Fullmektigene har bistått med juridisk rådgivning knyttet til et bredt spekter av fagområder, herunder personvern, avtalerett, selskapsrett og arbeidsrett. Bistanden har vært variert og fullmektigene har i samarbeid med den enkelte startup kartlagt behovet for juridisk rådgivning og omfanget av denne. Hvert av selskapene var på ulike stadier; noen hadde behov for rådgivning knyttet til interne avtaler, som for eksempel arbeidsavtaler og aksjonæravtaler, mens andre hadde behov for rådgivning om eksterne avtaler med samarbeidspartnere, kunder eller leverandører. Bistanden har også knyttet seg til rene juridiske problemstillinger, for eksempel relatert til personvern og GDPR, og rettigheter og forpliktelser overfor offentlig sektor.

Det har vært et stort læringsutbytte og en inspirerende erfaring å kunne bistå selskapene tilknyttet Impact StartUp. Fullmektigene har fått god erfaring med direkte klienthåndtering, og å finne konkrete løsninger tilpasset det enkelte selskap. Det at selskapene tilknyttet Impact StartUp har en dobbelt bunnlinje, hvor også den sosiale effekten står i fokus, har bidratt til å gi et brede perspektiv på rådgivningen. Samtlige av fullmektigene er enige om at det har vært innsiktsfullt og givende å kunne sørge for at flere av selskapene har fått et mer solid rettslig fotfeste.

Erfaringen vi sitter igjen med er at vår rådgivning har gjort den rettslige siden av å drive et selskap mer tilgjengelig for gründerne. Deres tilbakemeldinger er blant annet at de har følt at regelverket har vært utilgjengelig og at de derfor har latt det ligge. Vi er glade for at vår rådgivning har kunnet bidra til å kunne stryke flere juridiske spørsmål og utfordringer av listen.

Det var både lærerikt og spennende å få bidra med rettslig rådgivning til oppstartsselskapene. Det var særlig inspirerende å se hvordan unge grundere skaper verdier og innovasjon midt under koronapandemien. Mitt bidrag i denne prosessen har blant annet vært å vurdere og forbedre avtaleverk innenfor personvern/GDPR. Med bedre oversikt over regelverket, fikk det aktuelle selskapet innsikten som behøves for å utforme mer treffsikre tilbud.

Lavrans Tveito Spiteri, Advokatfullmektig i Deloitte Norge

Business Process Solutions (BPS) konsulenter har også bistått

I forbindelse med Impact Startup bistod Business Process Solutions (BPS) med økonomisk rådgivning innenfor regnskap, rapportering og økonomistyring. Dette kan være oppsett av økonomiske modeller og styringsredskaper som skal skape et godt grunnlag for økonomiske og strategiske beslutninger. For oss er det viktig å gi selskapene en grunnleggende forståelse og verktøy som de kan ta med seg videre og gjøre oppstartsfasen litt mer smidigere med hensyn til det økonomiske aspektet.

BPS-konsulentene meldte interesse for Impact Startup for å få nye perspektiver og innsikt på samfunnsutfordringer som vi ikke nødvendigvis arbeider med i det daglige. Det har vært utrolig morsomt å bli kjent med gründerne og forstå hvordan de ønsker å løse viktige samfunnsproblem innenfor blant annet bærekraft, kompetanseheving og helse. Det å kunne bidra med konkrete råd som vil hjelpe selskapene på veien er veldig tilfredsstillende og vi opplever at kompetansen og erfaringen vi besitter kan anvendes.

Muligheten til å jobbe pro-bono med statups er veldig verdifullt og spennende. Det er givende å kunne hjelpe selskaper i en kritisk fase, samtidig som det også utfordrere meg til å tenke nytt og på andre måter enn hos typiske kunder. Selskapene fra Impact StartUp har spesielt miljøet og samfunnet i fokus og det gjør det ekstra givende å hjelpe til med min kompetanse. Selskapene jeg har hjulpet har ønsket bistand med små og store problemstillinger knyttet til økonomi.

Martin Brenne Fjellestad, Senior Consultant i Deloitte Norge

Share this insight

Currently reading

Sosiale entreprenører

Read more Impact stories