2 min read

Ga råd til 200 unge entrepenører i Bergen

200 elever fordelt på 43 ungdomsbedrifter fikk i oktober 2020 hjelp av Deloitte Bergen i startgropen av arbeidet med å etablere en bedrift. Det ble ikke bare lærerikt for elevene, men også motiverende for de involverte Deloitte-ansatte. Det er elever som går andreåret på videregående skole som kan velge faget entreprenørskap. I dette faget skal elevene i løpet av ett år stable en bedrift på beina. Da den ideelle organisasjonen Ungt Entreprenørskap i 2020 skulle arrangere «Digital Syretest» – en mulighet for elevene til å få eksperthjelp i startfasen av prosjektet – ønsket de å ha Deloitte med på laget.

Tanken med «Digital Syretest» er et at de kan komme til oss med et konsept, pitche ideen sin på 25 minutter og så få tilbakemeldinger for hvordan de kan ta det videre.

I løpet av de to dagene stilte Deloitte med totalt 15 rådgivere, både fra Consulting og Audit. Arrangementet er svært populært blant elevene i området og etter kort tid var det fullbooket. Rådgiverne møtte ungdomsbedriftene med en rekke spørsmål: Hva er ideen? Hvem er denne ideen for? Hvilke verdier skaper ideen for målgruppen? Hva gjør dere unike?

Samtidig som det var lærerikt for elevene å svare på disse spørsmålene, har også det å gi tilbakemeldinger til ungdommene vært givende for de Deloitte-ansatte.

- For oss tror jeg det er viktig å komme ned på jorden språklig, så vi ikke bare snakker i tech-uttrykk og buzzord. Det var ungdom vi jobbet med, så da måtte vi jobbe med å gi råd på en fornuftig måte. Det er skjerpende og bra for vår del også, forteller Andreas Nesse Persson.

Share this insight