2 min read

Samfunnsansvar

Deloittes globale samfunnsansvarsprogram for utdanning, kompetanse og muligheter

Deloitte har stort fokus på å gjøre en forskjell i samfunnet. Gjennom vår egen virksomhet og medarbeiderengasjement, samt et bredt spekter av partner- og nettverkssamarbeid, bidrar vi positivt til samfunnet på en rekke områder.

Deloitte WorldClass skal bidra til en bedre framtid for 100 millioner mennesker innen 2030 – i tråd med tidsrammen for å nå FNs bærekraftsmål. I Norge bidrar vi til den globale ambisjonen gjennom å sette lokale målsetninger, og aktiviteter i samarbeid med sosiale entreprenører og ideelle organisasjoner.

WorldClass tar i bruk vår viktigste ressurs – våre medarbeideres kompetanse, erfaring og nettverk – til å skape nye muligheter for millioner av mennesker verden rundt. Samfunnsansvarsprogrammet har hovedfokus på FNs Sustainable Development Goal 4 (inkluderende og rettferdig utdanning og livslang læring) og 8 (vedvarende økonomisk vekst og anstendig arbeid for alle).

Dersom du er nysgjerrig på hvordan vi jobber for å nå vår ambisiøse målsetting om å forbedre fremtiden for 100 millioner mennesker og høre case-eksempler fra ulike land, kan du lese mer om det her.

Hvordan leverer vi WorldClass?

Gjennom WorldClass har vi som mål å engasjere ansatte til å bruke sine ferdigheter og kompetanse til å veilede personer og støtte organisasjoner som adresserer utdannings- og kompetansegap, å utvikle jobbferdigheter og utvide mulighetene for et stort antall mennesker i utsatte grupper. Dette gjør vi primært gjennom bruk av vår faglige kompetanse og ved å etablere prosjekter og initiativer sammen med partnere og nettverk.

Vi tror vi har størst påvirkning når våre ansatte bruker sin kompetanse til å hjelpe enkeltpersoner med å oppnå sine ambisjoner og nå sitt potensiale.

Innenfor WorldClass-ambisjonen ønsker vi å oppmuntre til samarbeid mellom offentlig og privat sektor. Vi jobber mest mulig sammen med partnere som allerede har en infrastruktur og organisasjon for gjennomføring. Når det gir merverdi, vil vi også sette ulike samarbeidspartnere i kontakt med hverandre.

Share this insight

Currently reading

Samfunnsansvar

Read more Impact stories